Bo Quoc phong kiem tra chap hanh dieu lenh tai Vung 2 Hai quan hinh anh 1Kiểm tra nhận thức về điều lệnh quản lý bộ đội tại cơ quan Bộ Tư lệnh Vùng. (Nguồn: baohaiquanvietnam.vn)

Ngày 25/8, Đoàn kiểm tra số 3 của Bộ Quốc phòng do Thiếu tướng Bùi Hồng Quang, Phó Cục trưởng Cục Quân huấn, Bộ tổng Tham mưu làm Trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra công tác chấp hành điều lệnh khối Cơ quan Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân đóng tại thành phố Vũng Tàu.

Tham gia Đoàn có Thiếu tướng Đỗ Thanh Phong, Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn (Tổng cục Chính trị) và Đại tá Trần Đức Cảnh, Phó Tham mưu trưởng Quân chủng Hải quân.

Đoàn đã tiến hành kiểm tra nhận thức của cán bộ, chiến sỹ trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ theo cương vị đảm nhiệm; việc thực hiện lễ tiết, tác phong quân nhân theo điều lệnh, chất lượng duy trì các chế độ, nền nếp ngày, tuần, tháng.

Đoàn kiểm tra công tác xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật và bảo đảm an toàn; công tác quán triệt, triển khai thực hiện Thông tư số 16/2020/TT-BQP và Chỉ thị số 103/CT-BQP của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; công tác quán triệt, rút kinh nghiệm tình hình chấp hành kỷ luật trong toàn quân; kiểm tra và tham quan tại Lữ đoàn 167.

[Vùng 2 Hải quân làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi bám biển]

Thiếu tướng Bùi Hồng Quang đánh giá, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân đã đạt được kết quả tích cực trong công tác xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật, lễ tiết, tác phong quân nhân.

Việc xưng hô chào hỏi và thực hiện chào theo điều lệnh đã được duy trì tốt, công tác huấn luyện điều lệnh đã đảm bảo tốt.

Thiếu tướng đã yêu cầu đơn vị tiếp tục quán triệt các văn bản của Bộ Quốc phòng, nhất là Thông tư số 16/2020/TT-BQP và Chỉ thị số 103/CT-BQP, tăng cường quản lý bộ đội, tập trung bồi dưỡng những nội dung mới trong công tác huấn luyện điều lệnh và quán triệt, thực hiện nghiêm Chỉ thị 79/CT-BQP của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Thời gian qua, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng 2 và cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong toàn vùng đã chú trọng công tác lãnh đạo, chỉ đạo, xác định nâng cao chất lượng huấn luyện điều lệnh, xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật là nhiệm vụ xuyên suốt, quan trọng.

Những công tác trên đã được xác định cụ thể trong nghị quyết lãnh đạo của các cấp, được triển khai xây dựng đầy đủ hệ thống văn kiện, kế hoạch và tổ chức quán triệt, thực hiện, đảm bảo chặt chẽ, nghiêm túc, góp phần làm chuyển biến rõ nét trên tất cả mặt công tác tại đơn vị./.

Đoàn Mạnh Dương (TTXVN/Vietnam+)