Cao Bằng: Người dân dựng lán ngủ ngoài đồng sau động đất thứ 2

Có nhiều người dân xã Đàm Thủy không dám ngủ trong nhà, di tản ra ngoài đồng dựng lều lán để ngủ.
(TTXVN/Vietnam+)