Chậm cấp sổ đỏ cho người mua nhà ở sẽ bị phạt đến 1 tỷ đồng. (Ảnh: Hùng Võ/Vietnam+)

Theo Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai vừa được Chính phủ ban hành, trường hợp chậm làm thủ tục cấp giấy chứng nhận (gọi tắt là sổ đỏ) cho người mua nhà ở, người nhận quyền sử dụng đất ở, tùy vào mức độ vi phạm sẽ bị xử phạt từ 10 triệu đến 1 tỷ đồng.

Nghị định này áp dụng đối với cả trường hợp tổ chức được Nhà nước giao đất xây dựng nhà ở để bán nhận trách nhiệm làm thủ tục cấp “sổ đỏ” cho người mua nhà ở, người nhận quyền sử dụng đất ở mà chậm làm thủ tục cấp “sổ đỏ” kể từ ngày bàn giao nhà ở, đất ở.

Cụ thể, đối với trường hợp tổ chức được Nhà nước giao đất xây dựng nhà ở để bán nhận trách nhiệm làm thủ tục cấp sổ đỏ cho người mua nhà ở, người nhận quyền sử dụng đất ở mà chậm làm thủ tục cấp sổ đỏ thì hình thức và mức xử phạt như sau: Chậm làm thủ tục cấp "sổ đỏ" từ 3-6 tháng sẽ phạt tiền từ 10-30 triệu đồng đối với trường hợp chậm làm thủ tục cho dưới 30 hộ gia đình, cá nhân.

Cũng trong khoảng thời gian này, nhưng mức phạt tiền sẽ tăng lên từ trên 30-50 triệu đồng đối với trường hợp làm thủ tục cho từ 30 đến dưới 100 hộ gia đình, cá nhân; chậm làm thủ tục cho từ 100 hộ gia đình, cá nhân trở lên sẽ bị phạt tiền từ trên 50-100 triệu đồng.

Trường hợp chậm làm thủ tục từ trên 6-9 tháng sẽ phạt tiền từ trên 30-50 triệu đồng đối với trường hợp làm chậm thủ tục cho dưới 30 hộ gia đình, cá nhân; phạt tiền từ trên 50-100 triệu đồng đối với trường hợp làm chậm thủ tục cho từ 30 đến dưới 100 hộ gia đình, cá nhân; chậm làm thủ tục cho từ 100 hộ gia đình, cá nhân trở lên sẽ bị phạt tiền từ trên 100-300 triệu đồng.

Đối với trường hợp chậm làm thủ tục cho dưới 30 hộ gia đình, cá nhân trong khoảng thời gian từ trên 9-12 tháng sẽ bị phạt tiền từ trên 50-100 triệu đồng; phạt tiền từ trên 100-300 triệu đồng đối với trường hợp chậm làm thủ tục cho từ 30 đến dưới 100 hộ gia đình, cá nhân; chậm làm thủ tục cho từ 100 hộ gia đình, cá nhân trở lên sẽ bị phạt tiền từ trên 300-500 triệu đồng.

Trường hợp chậm làm thủ tục từ trên 12 tháng trở lên sẽ phạt tiền từ trên 100-300 triệu đồng đối với trường hợp chậm làm thủ tục cho dưới 30 hộ gia đình, cá nhân; đối với trường hợp chậm làm thủ tục cho từ 30 đến dưới 100 hộ gia đình, cá nhân thì sẽ bị phạt tiền từ 300-500 triệu đồng.

Riêng trường hợp chậm làm thủ tục cho từ 100 hộ gia đình, cá nhân trở lên, mức phạt tiền từ sẽ tăng lên trên 500 triệu đến 1 tỷ đồng.

Cũng theo nghị định Chính phủ vừa ban hành, mức phạt thấp nhất 500.000 đồng đến 1 triệu đồng sẽ được áp dụng cho hành vi đưa chất thải, chất độc hại, vật liệu xây dựng hoặc các vật khác lên thửa đất của người khác hoặc thửa đất của mình gây cản trở cho việc sử dụng đất của người khác (tại khu vực nông thôn).

Mức phạt này cũng áp dụng đối với hộ gia đình, cá nhân tự ý chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân khác trong cùng xã, phường, thị trấn khi chưa có sổ đỏ, hoặc quyết định giao đất, đất đang có tranh chấp, đất đang bị kê biên để bảo đảm thi hành án, đất đã hết thời hạn sử dụng nhưng không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền gia hạn; hành vi không đăng ký đất đai lần đầu.

Nghị định có hiệu lực thi hành từ 25/12/2014./.