Chủ nhiệm chính trị Lực lượng vũ trang cách mạng Cuba thăm Việt Nam

Trung tướng Vicstor Rojo Ramos, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm chính trị Các lực lượng vũ trang Cách mạng Cuba sang thăm chính thức Việt Nam và dự Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2022.
(TTXVN/Vietnam+)