Chủ tịch Quốc hội chúc Tết gia đình chính sách, hộ nghèo tỉnh An Giang

Sáng 11/1 tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chúc Tết các gia đình chính sách, hộ nghèo, đồng bào dân tộc và công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn.
Chủ tịch Quốc hội chúc Tết gia đình chính sách, hộ nghèo tỉnh An Giang ảnh 1Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tham gia gói bánh chưng tại chợ Tết công đoàn 2023. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội chúc Tết gia đình chính sách, hộ nghèo tỉnh An Giang ảnh 2Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với cán bộ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang.  (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội chúc Tết gia đình chính sách, hộ nghèo tỉnh An Giang ảnh 3Cán bộ, Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang đón Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội chúc Tết gia đình chính sách, hộ nghèo tỉnh An Giang ảnh 4Cán bộ, Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang đón Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội chúc Tết gia đình chính sách, hộ nghèo tỉnh An Giang ảnh 5Cán bộ, Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang đón Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội chúc Tết gia đình chính sách, hộ nghèo tỉnh An Giang ảnh 6Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với đại biểu và cán bộ, Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội chúc Tết gia đình chính sách, hộ nghèo tỉnh An Giang ảnh 7Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tham gia gói bánh chưng tại chợ Tết công đoàn 2023. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội chúc Tết gia đình chính sách, hộ nghèo tỉnh An Giang ảnh 8Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm chợ Tết công đoàn 2023 tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội chúc Tết gia đình chính sách, hộ nghèo tỉnh An Giang ảnh 9Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với đại biểu tại chợ Tết công đoàn 2023. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội chúc Tết gia đình chính sách, hộ nghèo tỉnh An Giang ảnh 10Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đại biểu tham gia chương trình văn nghệ. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội chúc Tết gia đình chính sách, hộ nghèo tỉnh An Giang ảnh 11Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đại biểu xem chương trình văn nghệ của các đoàn viên thanh niên. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội chúc Tết gia đình chính sách, hộ nghèo tỉnh An Giang ảnh 12Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tặng quà Tết gia đình chính sách, hộ nghèo, đồng bào dân tộc và công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội chúc Tết gia đình chính sách, hộ nghèo tỉnh An Giang ảnh 13Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tặng quà Tết gia đình chính sách, hộ nghèo, đồng bào dân tộc và công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội chúc Tết gia đình chính sách, hộ nghèo tỉnh An Giang ảnh 14Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tặng quà Tết gia đình chính sách, hộ nghèo, đồng bào dân tộc và công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội chúc Tết gia đình chính sách, hộ nghèo tỉnh An Giang ảnh 15Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tặng quà Tết các cháu mồ côi được Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang nuôi dưỡng. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội chúc Tết gia đình chính sách, hộ nghèo tỉnh An Giang ảnh 16Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tặng quà Tết các cháu mồ côi được Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang nuôi dưỡng. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội chúc Tết gia đình chính sách, hộ nghèo tỉnh An Giang ảnh 17Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tặng quà Tết Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội chúc Tết gia đình chính sách, hộ nghèo tỉnh An Giang ảnh 18Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tặng quà Tết gia đình chính sách, hộ nghèo, đồng bào dân tộc và công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục