Chủ đề: 50 năm Chiến thắng Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không

Bài 4: Hoa Ngọc Hà, Hoa chiến thắng Chính trị

Bài 4: Hoa Ngọc Hà, Hoa chiến thắng

Như đã đề cập trong bài Màu của Hòa bình và Hy vọng của chùm bài, trong 12 ngày đêm lịch sử, 34 máy bay B-52 của đế quốc Mỹ đã bị quân dân miền Bắc tiêu diệt, trong đó có 16 chiếc rơi tại chỗ.