Chủ đề: Bầu Giáo hoàng

2 Giáo hoàng hội đàm Đời sống

2 Giáo hoàng hội đàm

Mọi nội dung trong cuộc hội đàm lịch sử giữa Giáo hoàng Francis và Giáo hoàng danh dự Benedict XVI sẽ được Vatican giữ bí mật.
Vất vả vì Giáo hoàng Đời sống

Vất vả vì Giáo hoàng

Phong cách giản dị, luôn gần gũi các con chiến của Giáo hoàng Francis khiến cho lực lượng an ninh hết sức vất vả khi bảo vệ ngài.
Giáo hoàng ưa hài hước Phong cách

Giáo hoàng ưa hài hước

Bắt đầu từ khi vẫy chào các con chiên ngay sau khi kết thúc Mật nghị Hồng y, Giáo hoàng Francis đã thể hiện một khiếu hài hước rất tốt.
Chỉ còn một bên phổi Phong cách

Chỉ còn một bên phổi

Tân Giáo hoàng Francis từng trải qua phẫu thuật cắt bỏ một phần phổi và từng vắng mặt trong một số sự kiện vì lý do sức khỏe.
Tại sao chọn Bergolio Đời sống

Tại sao chọn Bergolio

Bergoglio được bầu làm giáo hoàng sau 5 vòng bỏ phiếu cho thấy ngài đã phải ganh đua với các ứng cử viên khác.