Thứ Hai, Tháng Giêng 21/01/2019

Chủ đề

Cúm H1N1 - Việt Nam

Nguy cơ tương tác cúm

Y tế

Nguy cơ tương tác cúm

Dịch cúm A/H1N1 tiếp tục diễn biến phức tạp vì có nguy cơ xảy ra sự tương tác giữa cúm A/H1N1 và cúm A/H5N1 trong cộng đồng.