Thứ Tư, Tháng Giêng 16/01/2019

Chủ đề

Lao động ở Nga

Mỏi mòn chờ đợi

Xã hội

Mỏi mòn chờ đợi

Hơn 70 người gồm 36 lao động từ Nga trở về từ 2 tháng trước cùng thân nhân đã tụ tập mấy ngày nay để đòi thanh lý hợp đồng.