Chủ đề: Tân Tổng Giám đốc IMF

Đẩy mạnh cải tổ IMF Kinh tế

Đẩy mạnh cải tổ IMF

Bộ trưởng Tài chính Pháp Lagarde nhấn mạnh IMF cần phản ứng nhanh hơn, hiệu quả hơn và phù hợp với quy chế này hơn nữa.