Vườn thực vật Hoàng Gia Kew Garden (Anh) và Vườn thực vật Missouri (Mỹ) vừa hợp tác công bố "Danh mục thực vật đất liền" trên toàn cầu.

Danh mục này được hoàn thành với sự hợp tác của nhiều cơ quan nghiên cứu thực vật trên khắp thế giới, trong đó ghi lại khoảng 1,25 triệu tên các loài thực vật đất liền bao gồm tên chính thức và biệt danh.

Nhà khoa học Emir Lugar, thuộc Vườn thực vật Hoàng Gia Kew Garden, phụ trách biên soạn "Danh mục thực vật đất liền" cho biết đây là danh mục thực vật đất liền rất hoàn chỉnh được biên soạn trên cơ sở tham khảo nhiều văn kiện giá trị, là danh mục thực vật ghi chép lại một cách hoàn chỉnh nhất biệt danh của các loài thực vật.

Tuy nhiên, các nhà khoa học cũng chỉ ra do chưa có đầy đủ chứng cứ khoa học để đặt tên cho một số loài thực vật, vì thế hiện tại vẫn chưa thể xác định chính xác tên chính thức hay biệt danh của một số loài thực vật. Do đó "Danh mục thực vật đất liền" cần tiếp tục được sửa đổi phù hợp với sự phát triển và tiến trình nghiên cứu sau này./.