Lãnh đạo Sở Nội vụ tỉnh Điện Biên trao Quyết định thành lập Giáo xứ cho Giáo phận Hưng Hóa. (Ảnh: Xuân Tư/TTXVN)

Ngày 28/9, lễ công bố quyết định thành lập Giáo xứ Điện Biên đã được tổ chức tại tỉnh Điện Biên.

Trước đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên đã có quyết định số 965/QĐ-UBND về việc chấp thuận cho Tòa Giám mục Giáo phận Hưng Hóa được thành lập tổ chức tôn giáo cơ sở với tên gọi Giáo xứ Điện Biên (gồm 3 giáo họ tại các huyện Điện Biên, Tủa Chùa và Mường Ảng). Số lượng tín đồ khi thành lập gồm 576 người đang cư trú tại 3 huyện trên.

Hiện Giáo xứ Điện Biên chưa có nhà thờ và nhà nguyện, các sinh hoạt tạm thời đều ở nhà dân tại đội 23, xã Noong Hẹt, huyện Điện Biên.

Giáo xứ Điện Biên thuộc hệ thống tổ chức của Tòa Giám mục Giáo phận Hưng Hóa, được hoạt động tôn giáo theo quy định của pháp luật.

Ông Lê Hữu Khang, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Điện Biên cho biết Giáo xứ Điện Biên được thành lập là sự kiện quan trọng trong đời sống tín ngưỡng, tôn giáo của một bộ phận nhân dân theo đạo Công giáo trên địa bàn tỉnh Điện Biên, đồng thời thể hiện sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương đối với hoạt động tôn giáo, đối với quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của giáo dân trong tỉnh.

Để hoạt động tôn giáo thực hiện theo đúng pháp luật của Nhà nước, lãnh đạo Sở Nội vụ tỉnh Điện Biên đề nghị Giáo xứ Điện Biên phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương trong việc tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo nhằm nâng cao nhận thức cho người dân.

Hằng năm, Giáo xứ xây dựng chương trình hoạt động tôn giáo, đăng ký với chính quyền địa phương theo đúng quy định pháp luật; hoạt động tôn giáo tuân thủ các quy định của pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo trong phạm vi đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh chấp thuận.

Giáo xứ Điện Biên xây dựng khối đoàn kết giữa người theo đạo và người không theo đạo, đảm bảo đoàn kết giữa các tôn giáo trên địa bàn; vận động giáo dân tích cực tham gia lao động sản xuất, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, cùng với chính quyền địa phương đấu tranh ngăn chặn các thế lực thù địch lợi dụng tôn giáo để chống đối Đảng và Nhà nước…

Hiện nay, tỉnh Điện Biên có khoảng trên 50.000 người theo các tôn giáo như Tin lành, Phật giáo và Công giáo.

Chính quyền cơ sở trong tỉnh Điện Biên đã triển khai cấp đăng ký sinh hoạt tôn giáo cho 12 điểm nhóm Tin lành.

Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng đã chấp thuận cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành lập Giáo hội tại tỉnh Điện Biên./.