(Ảnh: Công Thử/TTXVN)

Theo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Đắk Nông, từ ngày 20 - 30/4, 8 huyện, thị xã trong tỉnh tổ chức cấp phát 600 tấn gạo hỗ trợ nhân dân đợt giáp hạt, hạn hán năm 2016.

Đây là số gạo được Chính phủ chỉ đạo Bộ Tài chính cấp từ nguồn dự trữ quốc gia để Đắk Nông cứu đói cho nhân dân trong đợt giáp hạt năm nay.

Theo quyết định phân bổ của Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Nông, huyện Đắk Glong là địa phương được phân bổ gạo cứu đói cho nhân dân nhiều nhất tỉnh với 100 tấn gạo; huyện Cư Jút đứng thứ hai với 95 tấn; các huyện Krông Nô, Tuy Đức mỗi huyện 90 tấn; ba huyện Đắk Mil, Đắk Song, Đắk Rlấp mỗi huyện 70 tấn gạo và thị xã Gia Nghĩa 15 tấn.

Việc cấp phát gạo sẽ căn cứ trên số nhân khẩu của mỗi hộ thuộc diện được cấp phát, số gạo mỗi khẩu nhận được từ 15-45kg tùy thuộc vào mức độ bị ảnh hưởng bởi hạn hán, cũng như mức độ khó khăn của các hộ dân thuộc diện này.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Nông giao Sở Lao động, Thương binh và Xã hội hướng dẫn, phối hợp với các huyện, thị xã và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức cấp phát gạo đúng đối tượng và thời gian quy định; tổ chức kiểm tra, đôn đốc công tác này.

Mùa khô năm 2015-2016 là mùa khô thứ hai liên tiếp Đắk Nông bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi tình trạng hạn hán kéo dài, khiến cuộc sống của hàng chục nghìn hộ dân, nhất là các hộ thuộc diện nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số khu vực vùng sâu, vùng xa vô cùng khó khăn.

Việc cấp phát gạo lần này có ý nghĩa rất lớn trong việc đảm bảo mục tiêu không để xảy ra tình trạng nhân dân bị đói, khát vì hạn hán; đồng thời giải quyết khó khăn trước mắt, tạo điều kiện để nhân dân vươn lên phát triển sản xuất, ổn định cuộc sống./.