Đề nghị áp dụng đồng bộ thời hiệu kỷ luật hành chính với kỷ luật Đảng

Để kịp thời thể chế hóa chủ trương của Đảng, bảo đảm đồng bộ giữa quy định của Đảng và pháp luật về xử lý kỷ luật, việc ban hành Nghị quyết về áp dụng thời hiệu kỷ luật hành chính là cần thiết.
Đề nghị áp dụng đồng bộ thời hiệu kỷ luật hành chính với kỷ luật Đảng ảnh 1Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Cán bộ, công viên chức bị kỷ luật khiển trách sẽ bị kéo dài thời hiệu xử lý kỷ luật hành chính từ 2 lên 5 năm; kỷ luật cảnh cáo có thời hiệu lên 10 năm thay vì 5 năm như hiện hành.

Trên đây là nội dung trong tờ trình của Chính phủ gửi Quốc hội về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về áp dụng thời hiệu xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức.

Dự thảo do Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà thừa ủy quyền của Thủ tướng ký.

[Quy định mới về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức]

Theo Tờ trình, để kịp thời thể chế hóa chủ trương của Đảng, bảo đảm đồng bộ giữa quy định của Đảng và pháp luật về xử lý kỷ luật, việc ban hành Nghị quyết của Quốc hội về áp dụng thời hiệu kỷ luật hành chính là cần thiết.

Hiện nay, quy định về thời hiệu xử lý kỷ luật Đảng và thời hiệu xử lý kỷ luật hành chính với cán bộ, công chức, viên chức còn có sự khác nhau.

Đối với hành vi vi phạm phải kỷ luật bằng hình thức Khiển trách, thời hiệu kỷ luật đảng là 5 năm; thời hiệu xử lý kỷ luật hành chính là 2 năm.

Đối với hành vi vi phạm phải kỷ luật bằng hình thức Cảnh cáo, thời hiệu kỷ luật đảng là 10 năm; thời hiệu xử lý kỷ luật hành chính là 5 năm.

“Do có sự khác nhau nên thực tế phát sinh một số trường hợp đã bị kỷ luật đảng nhưng khi xem xét xử lý kỷ luật hành chính thì các cơ quan kiến nghị không xử lý kỷ luật do đã hết thời hiệu theo quy định của luật,” Tờ trình cho biết.

Điều này làm ảnh hưởng đến việc thực hiện nghiêm quy định “kỷ luật đảng không thay thế kỷ luật hành chính, kỷ luật đoàn thể; trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày công bố quyết định kỷ luật về Đảng, phải kỷ luật về hành chính, đoàn thể (nếu có) theo quy định của cơ quan nhà nước, đoàn thể” và chủ trương xử lý kỷ luật nghiêm, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai” của Đảng trong thời gian qua.

Để khắc phục vướng mắc này, cần sửa đổi các quy định có liên quan của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức. Tuy nhiên, quy trình sửa đổi luật cần có thời gian vì phải thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định.

Do đó, sau khi xin ý kiến và được sự thống nhất của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ đề nghị Quốc hội ban hành Nghị quyết theo trình tự, thủ tục rút gọn tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV để quyết nghị việc áp dụng ngay thời hiệu xử lý kỷ luật hành chính đồng bộ với quy định xử lý kỷ luật của Đảng trong thời gian nghiên cứu, trình Quốc hội sửa đổi các luật có liên quan.

Chính phủ trình Quốc hội quy định áp dụng thời hiệu xử lý kỷ luật 5 năm đối với hành vi vi phạm của cán bộ, công chức, viên chức đến mức phải xử lý kỷ luật bằng hình thức khiển trách; 10 năm đối với hành vi vi phạm đến mức phải xử lý kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo trở lên.

Các trường hợp không áp dụng thời hiệu xử lý kỷ luật được thực hiện theo quy định của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức.

Theo thẩm tra của Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, quy định về thời hiệu xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức tại Luật Cán bộ, công chức (Điều 80) và Luật Viên chức (Điều 53) chưa bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ với quy định mới về kỷ luật của Đảng, dẫn tới một số trường hợp cán bộ, công chức, viên chức bị kỷ luật đảng nhưng khi xem xét xử lý kỷ luật hành chính thì hết thời hiệu theo quy định của Luật, làm giảm tính nghiêm minh trong xử lý vi phạm theo pháp luật của Nhà nước.

Ủy ban Pháp luật tán thành với tờ trình của Chính phủ đề nghị Quốc hội xem xét, quyết định việc áp dụng ngay thời hiệu xử lý kỷ luật hành chính đồng bộ với quy định xử lý kỷ luật của Đảng tại kỳ họp thứ 4, theo trình tự, thủ tục rút gọn để kịp thời thể chế hóa chủ trương, quan điểm, yêu cầu trong các văn kiện của Đảng.

Qua đó, giải quyết vướng mắc, bất cập trong thực tiễn, góp phần siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước, bảo đảm cơ sở pháp lý chặt chẽ để thực hiện thống nhất các quy định về nội dung này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục