Phương án nhà ga hình lá cọ, dừa nước cách điệu của sân bay Long Thành.

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc giải trình, làm rõ diện tích đất cần thu hồi 5.000ha của Dự án Cảng Hàng không quốc tế Long Thành.

Việc thu hồi 5.000ha đất để đầu tư xây dựng Dự án Cảng Hàng không quốc tế Long Thành đã được Hội đồng thẩm định Nhà nước thẩm định và Chính phủ đã trình Quốc hội từ năm 2014.

[Hơn 20.000 tỷ đồng cho giải phóng mặt bằng xây sân bay Long Thành]

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Giao thông Vận tải chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Quốc phòng, ​Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai, các cơ quan liên quan rà soát, kiểm tra; trên cơ sở đó, giao Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ thay mặt Chính phủ báo cáo Quốc hội theo quy định.

Về việc chào giá thực hiện thiết kế cơ sở Cảng Hàng không quốc tế Long Thành, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng giao Bộ Giao thông Vận tải chỉ đạo, hướng dẫn Tổng công ty Cảng Hàng không Việt Nam tổ chức thực hiện việc lựa chọn nhà thầu tư vấn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án Cảng Hàng không quốc tế Long Thành; báo cáo Thủ tướng Chính phủ những vấn đề vượt thẩm quyền./.