Doan ket, phan dau vi hanh phuc va su tien bo cua thanh nien hinh anh 1Đoàn viên thanh niên vận chuyển nông sản do Tỉnh đoàn Lào Cai gửi tặng Thành đoàn Hà Nội. Số hàng này được Thành đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố Hà Nội gửi tặng một phần đến một số quận, huyện đang có điểm nóng về COVID-19. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)

Trải qua hơn nửa thế kỷ xây dựng, phấn đấu, trưởng thành dưới sự lãnh đạo của Đảng, với vai trò nòng cốt chính trị của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam ngày càng xứng đáng là tổ chức xã hội rộng rãi của thanh niên và các tổ chức thanh niên Việt Nam yêu nước theo tư tưởng Hồ Chí Minh và lý tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Hội đã đoàn kết mọi tầng lớp thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước cùng phấn đấu cho lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, vì hạnh phúc và sự tiến bộ của thanh niên.

Không ngừng lớn mạnh, mở rộng về quy mô và chất lượng

Ngay sau khi Cách mạng tháng Tám thành công, Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chủ trương phải hình thành một mặt trận thanh niên thống nhất do Đoàn Thanh niên Cứu quốc làm nòng cốt.

Ban Thường vụ Trung ương Đảng chỉ thị cho Tổng bộ Việt Minh chuẩn bị hình thành mặt trận đoàn kết rộng rãi các tầng lớp thanh niên lấy tên là Đoàn thanh niên Việt Nam.

[65 ngày thi đua kỷ niệm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên]

Tháng 6/1946, Tổng đoàn Thanh niên Việt Nam ra đời (gọi tắt là Đoàn Thanh niên Việt Nam), sau đổi thành Liên đoàn Thanh niên Việt Nam - một tổ chức của mọi thanh niên yêu nước tự nguyện đứng vào hàng ngũ của Liên đoàn do Đoàn Thanh niên Cứu quốc làm nòng cốt.

Cuối năm 1946, Liên đoàn Thanh niên Việt Nam là thành viên chính thức của Liên đoàn Thanh niên dân chủ thế giới.

Trong khí thế tiến công mạnh mẽ của tuổi trẻ miền Bắc đang ngày đêm hàn gắn vết thương chiến tranh, khôi phục, phát triển kinh tế văn hóa xã hội và tuổi trẻ miền Nam đấu tranh ngày càng quyết liệt với quân Mỹ - Diệm; từ ngày 8-15/10/1956, Trung ương Liên đoàn Thanh niên Việt Nam và Ban vận động Mặt trận Thanh niên toàn quốc triệu tập Đại hội tại Nhà hát lớn Hà Nội để thống nhất các tổ chức thanh niên Việt Nam và lấy tên là Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam.

Ngày 15/10/1956, Đại hội vinh dự được đón Bác Hồ kính yêu đến dự. Huấn thị tại Đại hội, Bác căn dặn: "... Là người chủ tương lai, cho nên toàn thể thanh niên ta phải đoàn kết chặt chẽ, phấn đấu anh dũng, vượt mọi khó khăn, thi đua giúp sức vào sự nghiệp xây dựng nước nhà tốt đẹp - một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh..."

Đại hội xác định tinh thần cơ bản của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam là: "Đoàn kết rộng rãi, lâu dài, dựa trên sự thật thà, thân ái giúp đỡ nhau, tôn trọng tính chất độc lập của các tổ chức và làm việc theo phương pháp dân chủ bàn bạc để cùng nhau thỏa thuận, thống nhất ý kiến và thực hiện."

Đại hội nhiệt liệt hoan nghênh lời tuyên bố của Liên đoàn Thanh niên Việt Nam hòa mình vào Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam; đồng thời khẳng định Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Liên đoàn thanh niên dân chủ thế giới.

Với 65 năm xây dựng, trưởng thành, hiện nay, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam không ngừng lớn mạnh, mở rộng cả về quy mô và chất lượng.

Hội có hệ thống ở 4 cấp từ trung ương đến cơ sở với tổng số gần 10 triệu hội viên.

Các thành viên tập thể của Hội như Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, Hội Trí thức Khoa học và Công nghệ trẻ Việt Nam… không ngừng được củng cố, xây dựng và mở rộng.

Ở cấp địa phương còn có các Hội Doanh nhân trẻ, câu lạc bộ thanh niên khởi nghiệp, thanh niên tình nguyện, hiến máu tình nguyện, bảo vệ môi trường, phòng, chống tội phạm; các câu lạc bộ, đội, nhóm theo ngành nghề sở thích..., tạo nên sự đa dạng, phong phú cho công tác Hội và phong trào thanh niên; phát huy tinh thần đoàn kết, xung kích, tình nguyện và sức trẻ của thanh niên trong việc thực hiện nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ Tổ quốc; giáo dục hội viên, thanh niên ý thức phấn đấu vươn lên lập thân, lập nghiệp, xây dựng đất nước.

Không chỉ phát triển ở trong nước, tổ chức hội đã mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên ở ngoài nước với tổ chức Hội Thanh niên Sinh viên Việt Nam tại 5 nước Nhật Bản, Cộng hòa Séc, Romania, Tây Ban Nha và Ba Lan.

Tổ chức Hội ngoài nước đã quy tụ, chăm lo, hỗ trợ cho thanh niên Việt Nam ở nước sở tại trong học tập, lao động và đóng góp vào sự phát triển của đất nước thông qua các hoạt động, chương trình hướng về Tổ quốc.

Tự hào với những truyền thống quý báu

Trong mỗi chặng đường của lịch sử dân tộc, dưới sự lãnh đạo của Đảng, với vai trò nòng cốt chính trị của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam đã có những đóng góp xuất sắc vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, với truyền thống yêu nước nồng nàn, một lòng trung thành với chế độ, với lý tưởng của Đảng và Bác Hồ; gắn bó, đoàn kết, thương yêu giúp đỡ nhau cùng tiến bộ trong tổ chức Hội, tin tưởng và tự hào về tổ chức hội, ra sức xây dựng Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam nhằm đoàn kết, tập hợp thanh niên và tạo nguồn lực bổ sung cho Đoàn.

Doan ket, phan dau vi hanh phuc va su tien bo cua thanh nien hinh anh 2Đoàn viên, thanh niên phường Lương Khánh Thiện (Hà Nam) hỗ trợ lực lượng chức năng tại điểm tiêm vaccine trường THCS Lương Khánh Thiện. (Ảnh: Đại Nghĩa/TTXVN)

Truyền thống quý báu đó đã tạo nên động lực vô cùng quý giá xuyên suốt các chặng đường lịch sử.

Thế hệ trẻ luôn sẵn sàng xả thân vì Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội, gắn bó giúp đỡ nhau trong học tập, lao động, sẵn sàng nhường cơm sẻ áo, giúp đỡ đồng bào bị thiên tai, địch họa, "Thương người như thể thương thân."

Dù ở bất cứ hoàn cảnh, điều kiện nào, thanh niên Việt Nam quyết không quản ngại khó khăn, gian khổ hy sinh, chiến đấu quên mình, sáng tạo trong lao động sản xuất, xung phong tình nguyện, đoàn kết thương yêu nhau vươn lên góp phần xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Thực hiện lời dạy của Bác Hồ kính yêu "Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên," thanh niên Việt Nam còn luôn là đội quân xung kích cách mạng, xung phong tình nguyện, dám đón lấy những nhiệm vụ nặng nề mà lịch sử giao phó, dám đi đến những nơi gian khổ nhất. Khi Đảng và nhân dân kêu gọi, thanh niên luôn sẵn sàng với tinh thần tự giác cao. Các thế hệ đi trước đã tình nguyện "Xếp bút nghiên lên đường tranh đấu"; "Cảm tử cho Tổ quốc quyết sinh"; "Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước" cho đến các thế hệ thanh niên ngày nay với nhiều phong trào như "Thanh niên lập nghiệp"; "Tuổi trẻ giữ nước"; "Thanh niên tình nguyện," "Khi Tổ quốc cần - Thanh niên hành động," "Tôi yêu Tổ quốc tôi"…

Đó là sợi chỉ đỏ xuyên suốt cả quá trình lịch sử với truyền thống của đội quân xung phong tình nguyện bắt nguồn từ lòng yêu nước, không cam chịu mất nước, không cam chịu làm nô lệ và đói nghèo lạc hậu.

Với những phẩm chất tốt đẹp của thế hệ người trẻ, qua các thời kỳ, lớp lớp thanh niên Việt Nam còn thể hiện được truyền thống hiếu học, cần cù, say mê sáng tạo, nghiên cứu khoa học, ham hiểu biết, có ý chí vượt khó, có hoài bão lớn để vươn tới những đỉnh cao của khoa học, kỹ thuật, công nghệ, văn học, nghệ thuật, thể dục thể thao. Say mê sáng tạo trong hoạt động thực tiễn, dù trong điều kiện khó khăn, thiếu thốn, thanh niên Việt Nam vẫn quyết tâm học tập, rèn luyện, cống hiến cho sự nghiệp của dân tộc và của Đảng.

Với những cống hiến xuất sắc của các thế hệ cán bộ, hội viên và các tầng lớp thanh niên Việt Nam, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam đã vinh dự được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhất năm 1999 và Huân chương Hồ Chí Minh năm 2005 vì "Đã có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức, vận động thanh niên tham gia các phong trào phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ gìn an ninh quốc phòng, góp phần xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc."

Đóng góp cho mục tiêu, khát vọng vì một Việt Nam hùng cường

Trong giai đoạn hiện nay, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tiếp tục triển khai phong trào lớn "Tôi yêu Tổ quốc tôi" với nhiều phong trào, hoạt động nhánh, qua đó vận động cán bộ hội, hội viên, thanh niên khơi dậy tình yêu Tổ quốc, tạo động lực để thanh niên rèn luyện, cống hiến và trưởng thành, góp phần vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Cùng với sự phát triển của phong trào, tổ chức hội các cấp có sự phát triển vượt bậc và có nhiều đổi mới trong phương thức tập hợp thanh niên, tạo ra bước chuyển biến mạnh mẽ trong công tác tập hợp, đoàn kết, phát huy các lực lượng thanh niên trong và ngoài nước.

Doan ket, phan dau vi hanh phuc va su tien bo cua thanh nien hinh anh 3Đoàn viên, thanh niên tỉnh Kiên Giang thu hoạch khoai lang giúp dân tại xã Thạnh Hưng, huyện Giồng Riềng trong những ngày dịch COVID-19 bùng phát tại tỉnh. (Ảnh: TTXVN phát)

Hoạt động của hội các cấp đã đồng hành với hội viên, thanh niên, tạo nên diện mạo mới của phong trào thanh niên thời kỳ hội nhập quốc tế, đưa các phong trào thanh niên trở thành phong trào hành động cách mạng sôi nổi, hiệu quả, tích cực tham gia thực hiện các chương trình kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của từng địa phương, đơn vị.

Các chương trình đồng hành, hỗ trợ thanh niên của hội đã nuôi dưỡng ước mơ, hoài bão, phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo của đông đảo thanh niên.

Các phong trào, chương trình của hội đã ngày càng đi vào chiều sâu, có hiệu quả thực tiễn và ý nghĩa xã hội cao, tạo nên sức lan tỏa sâu rộng đối với hội viên, thanh niên.

Để giúp mỗi hội viên, thanh niên ý thức phấn đấu nhiều hơn nữa cho mục tiêu 2030 và khát vọng 2045 vì một Việt Nam hùng cường, Bí thư thứ Nhất Trung ương Đoàn, nguyên Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Nguyễn Anh Tuấn cho rằng trong giai đoạn hiện nay, các cấp bộ Hội cần triển khai một cách có hiệu quả, sáng tạo và linh hoạt phong trào "Tôi yêu Tổ quốc tôi" và các chương trình đồng hành với thanh niên theo đúng tinh thần "Tiên phong, Tương trợ và Thích ứng."

"Mỗi tổ chức hội cần tổ chức nhiều hoạt động để hội viên thanh niên, dù là doanh nhân hay bác sỹ, dù là sinh viên hay văn nghệ sỹ trẻ, dù là thanh niên nông thôn hay thanh niên đô thị, dù là thanh niên ở Việt Nam hay thanh niên Việt Nam ở nước ngoài, đều nhận thức được đầy đủ trách nhiệm của mình; tham gia một cách có hiệu quả, tích cực nhất, với những công trình, phần việc thanh niên thực sự ý nghĩa và thiết thực, đặc biệt là xây dựng tổ chức Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam ngày càng vững mạnh từ cơ sở," Bí thư thứ Nhất Trung ương Đoàn Nguyễn Anh Tuấn nhấn mạnh.

Thực hiện phong trào thi đua cao điểm chào mừng 65 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, tổ chức hội các cấp đã triển khai nhiều nội dung phong phú, đặc biệt là tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục truyền thống 65 năm của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và thực hiện phong trào "Tôi yêu Tổ quốc tôi."

Ở cấp Trung ương, hội đã và sẽ tổ chức các hoạt động nổi bật như: Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi"; Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu 65 năm truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam; các buổi giao lưu gặp mặt Thường trực Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam các thời kỳ; trao Giải thưởng "15 tháng 10," Giải thưởng "Thanh niên sống đẹp" và đặc biệt là các hoạt động tham gia phòng, chống, hỗ trợ hội viên, thanh niên và nhân dân bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19...

Bên cạnh đó, Hội Liên hiệp Thanh niên các cấp cũng tổ chức nhiều hoạt động thăm hỏi, báo cáo kết quả công tác, động viên, chia sẻ với các anh, chị cán bộ Hội qua các thời kỳ, đồng thời tiếp nhận những ý kiến bảo ban, hướng dẫn, những gợi ý của các anh, chị cho công tác Hội và phong trào thanh niên thời gian tới.

Đây là một nguồn thông tin hết sức phong phú, bổ ích và có giá trị nhằm thúc đẩy hơn nữa sự phát triển của tổ chức hội trong quá trình tham gia góp phần phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh của đất nước trong thời gian tới.

Trong bài nói chuyện với Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam lần thứ II được tổ chức tại Thủ đô Hà Nội vào tháng 12/1961, Bác Hồ đã bày tỏ niềm tin yêu sâu sắc đối với thanh niên.

Người nói: "Bác rất yêu quý thanh niên, vì thanh niên là người tiếp sức cách mạng cho thế hệ thanh niên già, đồng thời là người phụ trách dìu dắt thế hệ thanh niên tương lai - tức là các cháu nhi đồng. Vì thanh niên là người xung phong trong công cuộc phát triển kinh tế và văn hóa, trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội. Vì thanh niên là lực lượng cơ bản trong bộ đội, công an và dân quân tự vệ, đang hăng hái giữ gìn trật tự, trị an, bảo vệ Tổ quốc. Vì trong mọi công việc, thanh niên thi đua thực hiện khẩu hiệu: "Đâu cần, thanh niên có; việc gì khó, thanh niên làm."

Khắc ghi lời dạy của Bác, ngày nay, trong công cuộc đổi mới, thanh niên luôn là người đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Phát huy những giá trị truyền thống vẻ vang của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, các thế hệ hội viên, thanh niên Việt Nam nguyện một lòng đi theo con đường mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn; cống hiến tất cả tài năng, sức lực, trí tuệ của mình trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội./.

Hiền Hạnh (TTXVN/Vietnam+)