Doanh thu của SCIC đạt gần 8.000 tỷ đồng trong năm nay

Doanh thu của SCIC đạt gần 8.000 tỷ đồng trong năm nay

Theo Tổng công ty Đầu tư-Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC), đến ngày 31/12/2020, doanh thu của SCIC ước đạt 7.945 tỷ đồng, bằng 115% kế hoạch; trong đó doanh thu cổ tức ước đạt 4.633 tỷ đồng.
Doanh thu của SCIC đạt gần 8.000 tỷ đồng trong năm nay ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) cho biết đến ngày 31/12/2020, doanh thu của SCIC ước đạt 7.945 tỷ đồng, bằng 115% kế hoạch.

Trong số doanh thu của SCIC, doanh thu cổ tức ước đạt 4.633 tỷ đồng, bằng 134% kế hoạch; doanh thu bán vốn ước đạt 1.173 tỷ đồng, trong đó chênh lệch bán vốn là 602 tỷ đồng, đạt 82% kế hoạch; doanh thu tài chính ước đạt 2.128 tỷ đồng, bằng 106% kế hoạch.

Lợi nhuận trước thuế: ước đạt 6.588 tỷ đồng, bằng 136% kế hoạch; Lợi nhuận sau thuế: ước đạt 6.197 tỷ đồng, bằng 136% kế hoạch. Nộp ngân sách nhà nước ước đạt 9.337 tỷ đồng, gấp 2,7 lần so với kế hoạch.

Về công tác tiếp nhận quyền đại diện chủ sở hữu vốn Nhà nước tại doanh nghiệp: Ngày 29/6/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 908/QĐ-TTg về phê duyệt Danh mục doanh nghiệp có vốn Nhà nước thực hiện thoái vốn đến hết năm 2020 thay thế Quyết định số 1232/QĐ-TTg ngày 17/8/2017.

Tính đến thời điểm hiện tại, SCIC đã tiếp nhận 7/14 doanh nghiệp với tổng vốn Nhà nước là 8.306 tỷ đồng trên tổng vốn điều lệ là 13.246 tỷ đồng.

[SCIC sắp bán đấu giá hơn 44,2 triệu cổ phần tại Vocarimex]

Theo SCIC, công tác thoái vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, thực hiện các Quyết định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về tái cơ cấu SCIC, QĐ1001/QĐ-TTg, QĐ 1232, giai đoạn 2015-2020, SCIC đã bán vốn thành công tại 253 doanh nghiệp, bán bớt vốn tại 14 doanh nghiệp thu về 42.145 tỷ đồng trên giá vốn 8.910 tỷ đồng, gấp 4,7 lần.

Hiện danh mục SCIC còn 145 doanh nghiệp, trong đó có hơn 50% doanh nghiệp đã triển khai bán vốn nhưng không thành công.

Về tình hình triển khai hoạt động đầu tư: trong giai đoạn 2015-2020, SCIC đã triển khai nghiên cứu nhiều cơ hội đầu tư vào nhiều lĩnh vực ngành nghề khác nhau và đã thực hiện giải ngân đầu tư 14.970 tỷ đồng (gồm cả đầu tư hiện hữu, đầu tư chỉ định, cổ phiếu, trái phiếu).

Theo kế hoạch kinh doanh năm 2020 được Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp phê duyệt, SCIC đã chủ động triển khai nghiên cứu 31 cơ hội đầu tư; trong đó có bảy cơ hội đã được phê duyệt chủ trương nghiên cứu, chuyển sang giai đoạn trình chủ trương đầu tư, tập trung chủ yếu vào các hoạt động đầu tư tài chính: đầu tư vốn tại các doanh nghiệp có vốn SCIC, trái phiếu doanh nghiệp, trái phiếu ngân hàng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục