Đội Công binh số 1 sẵn sàng tham gia nhiệm vụ gìn giữ hòa bình của LHQ

Đội Công binh đầu tiên của Việt Nam sẽ góp phần cung cấp các hoạt động hỗ trợ nhân đạo, giúp các phái bộ gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc thực hiện nhiệm vụ, góp phần vào công cuộc gìn giữ hòa bình.
Trọng Đức (TTXVN/Vietnam+)