Trong 3 ngày từ 4-6/10, đồng bào Chăm theo đạo Bàlamôn tại tỉnh Ninh Thuận tổ chức lễ hội Katê theo nghi lễ truyền thống. Đây là lễ hội quan trọng nhất trong năm của đồng bào Chăm theo đạo Bàlamôn.

Từ sáng sớm 4/10, hàng ngàn người dân tộc Chăm cùng đoàn rước xiêm y đổ dồn về đền Pô Inưgar, tháp Pô Klông Girai và tháp PôRômê để làm lễ tưởng nhớ công ơn tổ tiên và cầu cho mưa thuận, gió hòa, mùa màng tốt tươi. Đồng bào dân tộc Kinh, Raglay trong tỉnh và hàng trăm du khách trong và ngoài nước đã đến các đình, tháp của đồng bào Chăm để tham gia lễ hội, tìm hiểu đặc trưng văn hóa của đồng bào Chăm.

Dưới chân tháp cổ PôKlông Girai, Pô Rômê, các chàng trai, cô gái đồng bào Chăm, Raglai múa hát, người già lo soạn lễ cúng, các chức sắc làm lễ mở cửa, tắm và mặc y phục cho tượng thần...

Các cấp chính quyền, các ngành, đoàn thể trong tỉnh đã tạo điều kiện thuận lợi cho bà con tổ chức lễ hội Katê tại các đền, tháp; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao phục vụ lễ hội tại các khu vực trọng tâm.

Nhân dịp này, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Ninh Thuận cùng các huyện, thành phố trong tỉnh đã tổ chức nhiều đoàn cán bộ đến thăm, tặng quà động viên các vị chức sắc, các gia đình chính sách và một số gia đình tiêu biểu tích cực tham gia công tác xã hội và thực hiện tốt phong trào thi đua yêu nước tại địa phương./.