Dong chi Le Quoc Phong tai dac cu Bi thu Dang uy Trung uong Doan hinh anh 1Đồng chí Lê Quốc Phong tái đắc cử Bí thư Đảng ủy Trung ương Đoàn nhiệm kỳ 2020-2025. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Sáng 26/8 tại Hà Nội, Đại hội đại biểu lần thứ XXIII Đảng bộ Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, nhiệm kỳ 2020-2025 tiếp tục triển khai những nội dung quan trọng và họp phiên bế mạc.

Trong phiên làm việc chiều 25/8, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh (nhiệm kỳ 2020-2025) gồm 25 đồng chí. Tại phiên làm việc sáng 26/8, kết quả Hội nghị lần thứ nhất Ban chấp hành Đảng bộ Trung ương Đoàn khóa XXIII được công bố.

Đồng chí Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ Nhất Trung ương Đoàn, Bí thư Đảng ủy Trung ương Đoàn nhiệm kỳ 2015-2020, được bầu làm Bí thư Đảng ủy Trung ương Đoàn nhiệm kỳ 2020-2025.

Ban Chấp hành Đảng bộ Trung ương Đoàn đã bầu hai Phó Bí thư Đảng ủy, bầu Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy gồm 7 đồng chí. Đại hội đã bầu ra 4 đại biểu chính thức, 1 đại biểu dự khuyết dự Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII. Tất cả 100% đại biểu tham dự đã thông qua Nghị quyết Đại hội.

Đại hội cũng đề ra Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XXIII Đảng bộ Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, nhiệm kỳ 2020-2025.

[Bầu 25 người vào Ban Chấp hành Đảng bộ TW Đoàn nhiệm kỳ 2020-2025]

Ban Chấp hành Đảng bộ Trung ương Đoàn nhiệm kỳ 2020-2025 xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết, xác định mục tiêu xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức trong sáng, tiên phong, gương mẫu trong thực hiện đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, có năng lực tham mưu và thực hiện thắng lợi các chủ trương công tác của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và các tổ chức của thanh niên do Đoàn làm nòng cốt, góp phần xây dựng Cơ quan Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Chương trình hành động cũng nêu rõ 4 chỉ tiêu chủ yếu, 5 nhiệm vụ và các giải pháp công tác Đảng của Đảng bộ Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh giai đoạn 2020-2025, trong đó tập trung tăng cường lãnh đạo cán bộ, đảng viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, nâng cao năng lực tham mưu, thực hiện thắng lợi mục tiêu công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong tình hình mới.

Khẳng định thành công của Đại hội Đảng bộ Trung ương Đoàn lần thứ XXIII đã cổ vũ mạnh mẽ toàn Đảng bộ tranh thủ thời cơ, vượt qua thách thức, đưa Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phát triển nhanh, toàn diện, Bí thư Đảng ủy Trung ương Đoàn Lê Quốc Phong đề nghị: ngay sau Đại hội, các tổ chức đảng phải nghiên cứu, quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội và các văn kiện mà Đại hội thông qua; làm cho mỗi cán bộ, đảng viên thấu suốt những nội dung, quan điểm cơ bản nêu trong Nghị quyết.

Các tổ chức đảng cần xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết theo hướng cụ thể, sát với thực tiễn, đề xuất nhiều giải pháp phong phú, phù hợp đặc điểm, điều kiện của từng ban, đơn vị, nhằm góp phần nhanh chóng đưa Nghị quyết vào cuộc sống.

Các tổ chức đoàn thể cần tổ chức tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên thực hiện hiện tốt các chương trình hành động, cụ thể hóa thành kế hoạch thực hiện; phát động các phong trào thi đua thiết thực, sôi nổi, thực hiện các mục tiêu của Nghị quyết Đại hội.

Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên Trung ương Đoàn phát huy truyền thống đoàn kết, nêu cao phẩm chất người cộng sản, tính tiên phong gương mẫu, ra sức thi đua, khắc phục khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, nâng cao chất lượng hoạt động chi bộ, xây dựng Đảng bộ vững mạnh toàn diện./.

Hiền Hạnh (TTXVN/Vietnam+)