Du no cho vay nong nghiep nong thon dat gan 172.000 ty dong hinh anh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Theo báo cáo của Ngân hàng Chính sách Xã hội, tính đến 31/7, dư nợ cho vay đối với nông nghiệp, nông thôn đạt 171.374 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 94% tổng dư nợ tín dụng tại ngân hàng này.

Cơ cấu dư nợ tập trung chủ yếu là hộ gia đình, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn với dư nợ đạt 169.257 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 98,7% đối với cho vay lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn tại Ngân hàng Chính sách Xã hội.

[Tăng trưởng dư nợ tín dụng chính sách 6 tháng đạt 67% kế hoạch]

Trong đó, dư nợ cho vay hỗ trợ sản xuất kinh doanh là 120.434 tỷ đồng, cho vay tiêu dùng là 45.226 tỷ đồng. Dư nợ đối tượng là hộ gia đình, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn được phân chia theo các khu vực như sau: Miền núi phía Bắc 38.595 tỷ đồng; Đồng bằng sông Hồng 28.502 tỷ đồng; Bắc Trung Bộ 46.550 tỷ đồng; Tây Nguyên 15.434 tỷ đồng; Đông Nam Bộ 10.938 tỷ đồng; Đồng bằng sông Cửu Long 29.238 tỷ đồng.

Lãnh đạo Ngân hàng Chính sách Xã hội cho biết, vốn tín dụng chính sách đã từng bước làm thay đổi nhận thức của những người ở vùng nghèo, thay đổi cách thức làm ăn từ tự cấp, tự túc sang sản xuất mang tính hàng hóa và tiếp cận nền kinh tế thị trường, góp phần tạo việc làm cho nông dân. Đặc biệt là nông dân ở khu vực bị thu hồi đất để chuyển đổi mục đích sử dụng, góp phần làm giảm tỷ lệ thất nghiệp, cải thiện đời sống cho người lao động…

Những kết quả này đã tác động tích cực đến khả năng trả nợ của người vay, điều này được thể hiện rõ khi chất lượng tín dụng chính sách không ngừng được nâng cao trong thời gian qua, nợ quá hạn giảm dần từ 13,75% khi nhận bàn giao xuống còn 0,44% (thời điểm 31/7). Riêng đối với tín dụng đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, tỷ lệ nợ quá hạn là 0,4%.

Để việc triển khai cho vay tín dụng chính sách trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn đạt hiệu quả cao hơn, lãnh đạo Ngân hàng Chính sách Xã hội đề nghị các Ủy ban, Ban của Quốc hội tiếp tục quan tâm, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động tín dụng chính sách đảm bảo nguồn vốn đến đúng đối tượng thụ hưởng và phát huy được hiệu quả.

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các Bộ ngành chỉ đạo thực hiện tốt Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư và Quyết định 401/QĐ-TTg ngày 14/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ. Cân đối, bố trí đủ nguồn lực để thực hiện các chương trình tín dụng chính sách./.
Thúy Hà (Vietnam+)