Giá trị tăng thêm toàn ngành công nghiệp vượt 8,5% so với cùng kỳ

Tính chung 6 tháng, giá trị tăng thêm của ngành công nghiệp vượt gần 8,5% so với cùng kỳ năm trước, ngành công nghiệp chế biến-chế tạo tăng 9,7%.
Giá trị tăng thêm toàn ngành công nghiệp vượt 8,5% so với cùng kỳ ảnh 1Toàn ngành công nghiệp chế biến-chế tạo trong sáu tháng đã tăng 9,4% so với cùng kỳ năm trước. (Ảnh: TTXVN)

Theo báo cáo từ Tổng cục Thống kê, sản xuất công nghiệp của cả nước trong quý 2 ghi nhận mức tăng trưởng khá do hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp được duy trì và đang dần phục hồi, cụ thể giá trị tăng thêm đã vượt 9,9% so với cùng kỳ năm trước.

Tính chung 6 tháng, giá trị tăng thêm của ngành công nghiệp vượt gần 8,5% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, ngành công nghiệp chế biến-chế tạo tăng 9,7%, ngành sản xuất và phân phối điện tăng 6,1%, ngành cung cấp nước và xử lý rác thải, nước thải tăng 6,5% và ngành khai khoáng tăng 2,3%.

Về chỉ số tiêu thụ, toàn ngành công nghiệp chế biến-chế tạo trong sáu tháng đã tăng 9,4% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm 2021 tăng 9,2%). Song, chỉ số tồn kho toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo ước tính tại thời điểm ngày 30/6 cũng tăng 6,1% so với tháng Năm và tăng 14% so với cùng thời điểm năm ngoái (cùng thời điểm năm trước tăng 29,5%). Như vậy tỷ lệ tồn kho toàn ngành chế biến, chế tạo bình quân sáu tháng là 78% (cùng kỳ năm trước là 92%).

Ngoài ra, theo Báo cáo điều tra về xu hướng sản xuất kinh doanh ngành công nghiệp chế biến-chế tạo quý 2 và dự báo quý 3 của Tổng cục Thống kế, có tới 78,4% doanh nghiệp cho biết hoạt động sản xuất kinh doanh quý 2 so với quý 1 là tốt lên hoặc giữ ổn định (trong đó: 42% tốt lên và 36% giữ ổn định). Về dự báo quý 3, có 85% doanh nghiệp đánh giá triển vọng của kinh doanh của đơn vị sẽ tốt hơn và giữ ổn định (trong đóL 49% tốt hơn, 35,8% giữ ổn định) và tỷ lệ doanh nghiệp dự báo khó khăn hơn giảm là 15%./.

Giá trị tăng thêm toàn ngành công nghiệp vượt 8,5% so với cùng kỳ ảnh 2(Nguồn: Tổng cục Thống kê)
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục