Tạp chí Doanh nghiệp, Doanh nhân và Thương hiệu được ra mắt ngày 12/9/2013. (Nguồn: baoxaydung.com.vn)

Bộ Thông tin và Truyền thông đã có quyết định thu hồi Giấy phép hoạt động báo chí của Tạp chí Doanh nghiệp, Doanh nhân và Thương hiệu.

Quyết định số 1837/QĐ-BTTTT do Thứ trưởng Trương Minh Tuấn ký nêu rõ, thu hồi lại giấy phép hoạt động báo chí số 224/GP-BTTTT ngày 18/6/2013 đã cấp cho Tạp chí Doanh nghiệp, Doanh nhân và Thương hiệu vì không đủ điều kiện hoạt động.

Tờ tạp chí này không có người đứng đầu, nội bộ mất đoàn kết kéo dài không thể khắc phục; giao cho đơn vị ngoài tổ chức in bài, ảnh, tổ chức biên tập, xuất bản tạp chí.

Bộ Thông tin và Truyền thông cũng yêu cầu Chủ tịch Hội Khoa học Phát triển nguồn nhân lực và nhân tài Việt Nam [cơ quan chủ quản của tạp chí trên-pv] thu hồi giấy phép và nộp về Cục Báo chí trước ngày 15/11/2015./.