Hà Nội: Hướng dẫn cấp giấy đi đường có nhận diện trong vùng 1

Sở Giao thông Vận tải đề nghị các đơn vị, doanh nghiệp triển khai thực hiện; chịu trách nhiệm trước Sở Giao thông vận tải Hà Nội, Công an thành phố và trước pháp luật về các đối tượng đề xuất.
Hà Nội: Hướng dẫn cấp giấy đi đường có nhận diện trong vùng 1 ảnh 1Giấy đi đường có mã nhận diện được lực lượng công an phường Văn Quán, quận Hà Đông đối chiếu và xét duyệt để cấp cho các cá nhân và doanh nghiệp thực hiện dịch vụ công ích thiết yếu trên địa bàn. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Sở Giao thông Vận tải thành phố Hà Nội vừa có thông báo hướng dẫn cấp giấy đi đường có nhận diện cho người và phương tiện vận chuyển trong vùng 1 thuộc lĩnh vực quản lý của Sở Giao thông Vận tải Hà Nội theo văn bản số 6480/CAHN-PTM ngày 5/9/2021 của Công an thành phố, thực hiện Chỉ thị số 20/CT-UBND ngày 3/9/2021 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố về việc tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố.

Cụ thể, đối với đối tượng đơn vị, doanh nghiệp hoạt động vận tải thuộc lĩnh vực Sở Giao thông Vận tải quản lý thì doanh nghiệp nhà nước cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích thiết yếu, bảo đảm an sinh xã hội, bao gồm: quản lý, khai thác, điều hành hệ thống kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia, đường sắt đô thị; điều hành giao thông vận tải đường sắt quốc gia, đường sắt đô thị; vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt (các đơn vị tham gia cung ứng dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn thành phố) được cấp có thẩm quyền cho phép hoạt động trong thời gian giãn cách xã hội.

Trong lĩnh vực tư vấn, thiết kế, giám sát thi công, thi công công trình giao thông được cấp có thẩm quyền chấp thuận thi công trong thời gian giãn cách xã hội.

Quy trình thực hiện như sau:

Bước 1: Các đơn vị, doanh nghiệp chuẩn bị 3 file mềm/bản scan (theo nhu cầu đăng ký) các tài liệu sau: công văn đề nghị của đơn vị, doanh nghiệp (có ký tên, đóng dấu), lưu ý doanh nghiệp, đơn vị cung cấp đầu mối liên lạc (tên, địa chỉ, điện thoại, email…).

Lập các danh sách theo mẫu: Để thuận tiện công tác tổng hợp, tùy theo nhu cầu đề xuất, đơn vị, doanh nghiệp tạo các file Excel theo định dạng: Nội dung hỗ trợ_Lĩnh vực_đơn vị.

Bước 2: Đơn vị, doanh nghiệp gửi mail các tài liệu: Đối với lĩnh vực vận tải gửi về mail: giaydiduong.sogtvthn@gmail.com. Lĩnh vực tư vấn, thiết kế, giám sát thi công, thi công công trình giao thông gửi về mail: khtc.sogtvthanoi@gmail.com.

Bước 3: Sở Giao thông vận tải tiếp nhận và xử lý hồ sơ. Theo đó, nếu hồ sơ đủ điều kiện giải quyết, Sở Giao thông Vận tải sẽ tổng hợp và gửi Công an thành phố xem xét, cấp xác nhận theo quy định.

[Phương án giao thông lưu thông qua các vùng ở Hà Nội từ 6 giờ ngày 6/9]

Nếu trường hợp đơn vị, doanh nghiệp không thuộc lĩnh vực quản lý hoặc hồ sơ không hợp lệ thì Sở Giao thông giao Vận tải sẽ tổng hợp, lập danh sách nêu rõ lý do và niêm yết trên trang website: www.sogtvt.hanoi.gov.vn và gửi email trả lời để doanh nghiệp, đơn vị biết, theo dõi.

Bước 4: Sở Giao thông Vận tải sẽ gửi thông báo cho doanh nghiệp qua email của đơn vị, doanh nghiệp đã đăng ký với sở và liên hệ với đầu mối của đơn vị, doanh nghiệp để trả kết quả. Cụ thể liên hệ điện thoại đầu mối lĩnh vực vận tải: ông Nguyễn Đình Hạnh, số điện thoại: 0906221683.

Trong lĩnh vực tư vấn, thiết kế, giám sát thi công, thi công công trình giao thông liên hệ: ông Lê Đức Anh, số điện thoại: 02433829345.

Đối với các đơn vị, doanh nghiệp vận tải được huy động tham gia phòng chống dịch, nếu là đơn vị vận tải có phương tiện được huy động để vận chuyển người đi cách ly, sau cách ly, vận chuyển mẫu sinh phẩm, phục vụ truy vết, taxi vận chuyển như: vận chuyển F0, cấp cứu, từ nhà đến bệnh viện, từ bênh viện về nhà, vận chuyển các đối tượng khi có yêu cầu của cơ quan công an, quân đội, cơ quan y tế, chính quyền địa phương; phương tiện dự phòng ứng phó với các cấp độ dịch bệnh thì thực hiện như sau:

Bước 1, các đơn vị, doanh nghiệp chuẩn bị 3 file mềm/bản scan (theo nhu cầu đăng ký) các tài liệu sau: Công văn đề nghị của đơn vị, doanh nghiệp (có ký tên, đóng dấu), lưu ý doanh nghiệp, đơn vị cung cấp đầu mối liên lạc (tên, địa chỉ, điện thoại, email…), lập các danh sách theo mẫu: Để thuận tiện công tác tổng hợp, tùy theo nhu cầu đề xuất, đơn vị, doanh nghiệp tạo các file Excel theo định dạng: Nội dung hỗ trợ_lĩnh vực_đơn vị.

Bước 2: Đơn vị, doanh nghiệp gửi mail các tài liệu về mail: giaydiduong.sogtvthn@gmail.com.

Bước 3: Sở Giao thông Vận tải tiếp nhận và xử lý hồ sơ. Nếu hồ sơ đủ điều kiện giải quyết thì Sở Giao thông Vận tải sẽ tổng hợp xem xét, cấp xác nhận theo quy định. Còn trong trường hợp đơn vị, doanh nghiệp không thuộc lĩnh vực quản lý hoặc hồ sơ không hợp lệ, Sở Giao thông Vận tải sẽ tổng hợp, lập danh sách nêu rõ lý do và niêm yết trên trang website: www.sogtvt.hanoi.gov.vn và gửi email trả lời để doanh nghiệp, đơn vị biết, theo dõi.

Bước 4: Sở Giao thông Vận tải sẽ gửi kết quả cho doanh nghiệp qua email của đơn vị, doanh nghiệp đã đăng ký với sở và thông báo với đầu mối của đơn vị, doanh nghiệp. Liên hệ điện thoại đầu mối: ông Trần Đức Dũng, điện thoại: 0983572529, ông Nguyễn Tuấn Hoàng, điện thoại: 0902578578.

Đối với các đơn vị, doanh nghiệp đã được cấp Giấy nhận diện cho phương tiện vân tải hàng hóa trên hệ thống phần mềm của Tổng cục Đường bộ Việt Nam tại địa chỉ: https://vantai.drvn.gov.vn.

Các đơn vị, doanh nghiệp vận tải được phép lưu thông khi đáp ứng đủ các điều kiện: Đã đăng ký cụ thể điểm đi, điểm đến và lộ trình di chuyển trên hệ thống phần mềm của Tổng cục Đường bộ Việt Nam, đồng thời thực hiện nghiêm “nguyên tắc 5K," người trên phương tiện phải khai báo y tế theo quy định của Bộ Y tế và có bản chính Giấy xét nghiệm còn hiệu lực trong suốt quá trình vận chuyển; đồng thời khai báo y tế tại địa chỉ: https://suckhoe.dancuquocgia.gov.vn.

Thực hiện nghiêm các yêu cầu về phòng chống dịch của Bộ Y tế tại văn bản số 5753/BYT-MT ngày 19/7/2021, văn bản số 5886/BYT-MT ngày 22/7/2021, các văn bản khác có liên quan và các quy định của pháp luật về phòng, chống dịch của Trung ương và thành phố; văn bản số 3909/SGTVT-QLVT ngày 27/8/2021 của Sở Giao thông Vận tải Hà Nội về việc tăng cường kiểm tra, giám sát, quản lý di biến động của lái xe, phụ xe vận tải hàng hóa từ các vùng dịch về thành phố Hà Nội.

Chi tiết hướng dẫn trên được Sở Giao thông Vận tải đăng tải trên website của Sở Giao thông Vận tải Hà Nội: https://sogtvt.hanoi.gov.vn.

Sở Giao thông Vận tải đề nghị các đơn vị, doanh nghiệp khẩn trương triển khai thực hiện; chịu trách nhiệm trước Sở Giao thông vận tải Hà Nội, Công an thành phố và trước pháp luật về các đối tượng đề xuất (con người, phương tiện vận chuyển), chỉ được đề xuất các đối tượng được phép hoạt động, vận chuyển theo quy định.

Trong trường hợp có hướng dẫn mới của thành phố, Sở Giao thông Vận tải sẽ thông báo để các đơn vị, doanh nghiệp triển khai thực hiện./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục