Ha Noi trien khai dot 2 ho tro doi tuong gap kho khan do dich COVID-19 hinh anh 1Người có công với cách mạng, hộ nghèo, hộ cận nghèo, đối tượng hưởng bảo trợ xã hội ở phường Mai Động, quận Hoàng Mai nhận tiền hỗ trợ từ gói hỗ trợ 62.000 tỷ đồng. (Ảnh: Trần Việt/TTXVN)

Ủy ban Thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 1955/QĐ-UB về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn.

Quyết định này quy định rõ các nhóm đối tượng được thụ hưởng gói an sinh xã hội 62.000 tỷ đồng trên địa bàn thành phố liên quan đến người lao động, hộ kinh doanh cá thể, doanh nghiệp bị ảnh hưởng lớn bởi dịch COVID-19.

Có 5 nhóm đối tượng được thụ hưởng gói an sinh xã hội đợt 2 trên địa bàn thành phố, gồm người lao động tự do bị mất việc làm; người bị chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp; người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động phải tạm nghỉ việc không hưởng lương; hộ kinh doanh cá thể; người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc đối với người lao động.

Cụ thể, người lao động tự do bị mất việc làm phải lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ gửi đến Ủy ban cấp phường, xã nơi cư trú hợp pháp sau ngày 15 hàng tháng. Thời gian gửi hồ sơ xét duyệt chậm nhất vào ngày 15/7.

[Người dân Hà Nội phấn khởi nhận hỗ trợ trong ngày đầu nghỉ lễ]

Trong 5 ngày làm việc, Ủy ban cấp phường, xã rà soát, tổng hợp danh sách người lao động đủ điều kiện thụ hưởng gửi Ủy ban cấp quận, huyện.

Trong quá trình rà soát, lập danh sách, Ủy ban cấp phường, xã thành lập Hội đồng xét duyệt. Sau đó, Hội đồng cấp phường, xã tổ chức họp, xét duyệt hồ sơ, lập danh sách người lao động đủ điều kiện hỗ trợ, công khai với cộng đồng dân cư, niêm yết công khai danh sách.

Sau 2 ngày niêm yết danh sách công khai, Ủy ban cấp phường, xã tổng hợp danh sách người lao động đủ điều kiện gửi Ủy ban cấp quận, huyện qua Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội.

Trong 2 ngày làm việc, Chủ tịch Ủy ban cấp quận, huyện chỉ đạo tổ chức thẩm định, phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ. Sau khi ban hành quyết định, Chủ tịch Ủy ban cấp quận, huyện giao Ủy ban cấp phường, xã tổ chức chi trả cho người lao động trong thời gian 3 ngày làm việc.

Với người bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc, nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp, người lao động lập hồ sơ gửi đến Ủy ban cấp phường, xã nơi cư trú hợp pháp.

Trong 5 ngày làm việc, Ủy ban cấp phường, xã rà soát và xác nhận mức thu nhập của người lao động, tổng hợp danh sách trình Ủy ban cấp quận, huyện. Trong quá trình rà soát, Ủy ban cấp phường, xã thành lập Hội đồng xét duyệt do Chủ tịch Ủy ban cấp phường, xã làm Chủ tịch hội đồng.

Hội đồng cấp phường, xã họp, xét duyệt hồ sơ, lập danh sách trình Ủy ban cấp phường, xã ký xác nhận, sau đó gửi Ủy ban cấp quận, huyện qua Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội...

Trong 2 ngày làm việc, Chủ tịch Ủy ban cấp quận, huyện phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ, trường hợp nào không phê duyệt phải trả lời bằng văn bản, nêu rõ lý do. Sau khi ban hành quyết định chính thức, người lao động sẽ nhận được tiền hỗ trợ trong vòng 3 ngày.

Với người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động phải thỏa thuận tạm nghỉ việc không hưởng lương, doanh nghiệp có trách nhiệm lập, hoàn thiện hồ sơ và lấy xác nhận của tổ chức công đoàn cơ sở, cơ quan bảo hiểm xã hội nơi đang tham gia bảo hiểm xã hội.

Tiếp đó, doanh nghiệp gửi hồ sơ đề nghị đến Ủy ban cấp quận, huyện nơi doanh nghiệp đặt trụ sở, qua Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội để thẩm định, phê duyệt.

Trong 3 ngày làm việc, Chủ tịch Ủy ban cấp quận, huyện chỉ đạo tổ chức thẩm định, phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ. Sau đó, trong thời gian 5 ngày làm việc, doanh nghiệp có trách nhiệm chi trả kinh phí cho người lao động, tổng hợp hồ sơ, chứng từ gửi về Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội.

Với hộ kinh doanh cá thể, các hộ lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ gửi Ủy ban cấp phường, xã.

Căn cứ vào đơn đề nghị và các quy định có liên quan, trong thời gian 5 ngày, Ủy ban cấp phường, xã xác nhận vào đơn đề nghị của từng hộ gia đình, niêm yết công khai danh sách dự kiến tại Ủy ban cấp phường, xã trong thời gian 2 ngày làm việc, sau đó tổng hợp báo cáo gửi về Chi cục Thuế.

Trong 2 ngày làm việc, Chi cục Thuế sẽ chủ trì, phối hợp với các phòng, ban liên quan rà soát, thẩm định, tổng hợp danh sách trình Chủ tịch Ủy ban cấp quận, huyện quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ.

Trong trường hợp không phê duyệt phải trả lời hộ kinh doanh bằng văn bản và nêu rõ lý do. Sau 3 ngày Ủy ban cấp quận, huyện có danh sách chính thức, các hộ kinh doanh sẽ nhận được tiền.

Với người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc đối với người lao động, người sử dụng lao động lập, hoàn thiện hồ sơ và lấy xác nhận của tổ chức công đoàn cơ sở theo các quy định có liên quan; gửi hồ sơ đến Ủy ban cấp quận, huyện nơi đặt trụ sở, chi nhánh, văn phòng, địa điểm kinh doanh... đề nghị xác nhận đối tượng hưởng chính sách vay vốn.

Chậm nhất ngày 5 hàng tháng, người sử dụng lao động gửi hồ sơ đến Ủy ban cấp quận, huyện; thời hạn gửi hồ sơ xét duyệt cuối cùng là ngày 5/7.

Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội giao Sở Lao động-Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, cơ quan liên quan theo dõi, đôn đốc các quận, huyện, thị xã tổ chức việc hỗ trợ theo quy định đảm bảo kịp thời, công khai, minh bạch; kịp thời tổng hợp, hướng dẫn các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện; chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, cơ quan liên quan tổ chức kiểm tra, giám sát quá trình triển khai thực hiện tại các địa phương, đơn vị, kịp thời xử lý những vấn đề liên quan thuộc thẩm quyền./.

Nguyễn Cúc (TTXVN/Vietnam+)