Hoi nghi Ban Chap hanh Dang bo Khoi cac co quan TW lan thu 5 mo rong hinh anh 1Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Huỳnh Tấn Việt phát biểu khai mạc Hội nghị. (Ảnh: Nguyễn Điệp/TTXVN)

Ngày 15/7, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ 5 (mở rộng).

Khai mạc Hội nghị, ông Huỳnh Tấn Việt, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối, nêu lên những nội dung quan trọng để Ban Chấp hành Đảng bộ tập trung thảo luận, cho ý kiến bao gồm:

Tờ trình về Dự thảo Báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021 của Đảng bộ Khối.

Tờ trình về dự thảo Báo cáo sơ kết công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021 của Đảng bộ Khối.

[Đảng bộ Khối cơ quan Trung ương quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII]

Tờ trình về việc xin rút tên khỏi Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối nhiệm kỳ 2020-2025.

Tờ trình về Đề án và dự thảo Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối khóa XIII về "Tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác bồi dưỡng lý luận chính trị trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới."

Các đại biểu dự Hội nghị nghe quán triệt một số nội dung cơ bản trong Quyết định số 16-QĐ/TW ngày 18/6/2021 của Bộ Chính trị về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương.

Báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2021 đánh giá Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tiếp tục bám sát Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng bộ Khối để cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm và các khâu đột phá bằng việc sớm xây dựng, ban hành Quy chế làm việc của Ban Chấp hành khóa XIII, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối khóa XIII; Chương trình làm việc, Chương trình kiểm tra, giám sát của Đảng ủy Khối nhiệm kỳ 2020-2025 và năm 2021. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các đảng ủy trực thuộc triển khai nhiệm vụ năm 2021 với tinh thần chủ động, tích cực, đảm bảo mục đích, yêu cầu.

Đảng ủy Khối và các đảng ủy trực thuộc đã chủ động, tích cực trong việc phối hợp với đảng đoàn, ban cán sự đảng và lãnh đạo cơ quan, đơn vị tập trung lãnh đạo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động phát huy tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, tham mưu, đề xuất nhiều giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, kiềm chế lạm phát; đảm bảo an sinh xã hội; phòng, chống, khống chế dịch COVID-19; giữ gìn trật tự, an toàn xã hội; tăng cường quản lý, giám sát đảng viên trong việc tham mưu xây dựng văn bản pháp luật và các cơ chế, chính sách bảo đảm đúng đường lối, quan điểm của Đảng.

Những tháng cuối năm, Đảng ủy Khối và các cấp ủy trực thuộc tiếp tục chỉ đạo việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng bộ Khối đảm bảo mục đích, yêu cầu, hiệu quả, an toàn.

Triển khai Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng - chuyên đề năm 2021: "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc."

Tăng cường công tác nắm tình hình dư luận xã hội; làm tốt công tác định hướng tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; đẩy mạnh các hoạt động đấu tranh phản bác các quan điểm, luận điệu sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Ban hành Chỉ thị của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về "Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương."

Tiếp tục thực hiện và chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác bồi dưỡng lý luận chính trị, nghiệp vụ công tác đảng. Ban hành Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối khóa XIII về "Tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác bồi dưỡng lý luận chính trị trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới"...

Tại Hội nghị, các đại biểu cơ bản đồng tình, đánh giá cao kết quả đạt được của Đảng ủy Khối trong 6 tháng đầu năm; đóng góp các ý kiến về công tác xây dựng Đảng, công tác kết nạp đảng viên, bổ sung hồ sơ đảng viên; công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng…

Hoi nghi Ban Chap hanh Dang bo Khoi cac co quan TW lan thu 5 mo rong hinh anh 2Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Huỳnh Tấn Việt phát biểu. (Ảnh: Nguyễn Điệp/TTXVN)

Phát biểu kết luận, thay mặt Ban Thường vụ, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Huỳnh Tấn Việt biểu dương các đảng ủy trực thuộc đã nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn, đặc biệt là các tác động do dịch COVID-19 để cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ, chương trình đã đề ra.

Bí thư Đảng ủy Khối yêu cầu các đảng ủy trực thuộc tiếp tục cố gắng, khắc phục khó khăn, hoàn thành mục tiêu nhiệm vụ đề ra trong 6 tháng cuối năm, cùng Chính phủ, các bộ, ngành hoàn thành tốt nhiệm vụ trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp.

Các đảng ủy trực thuộc cần tiếp tục triển khai học tập Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Kế hoạch 08 của Đảng ủy Khối về chủ đề “Năm tăng cường công tác đảng viên"./.

Quỳnh Hoa (TTXVN/Vietnam+)