Xuất khẩu thủy sản năm 2021 cán đích trên 8,9 tỷ USD, tăng 6% so với năm 2020.

Năm vừa qua, Mỹ vẫn là bạn hàng tiêu thụ lớn nhất của Việt Nam, với trên 2 tỷ USD, chiếm 23% tổng kim ngạch xuất khẩu thủy sản của Việt Nam./.

(TTXVN/Vietnam+)