[Infographics] Von FDI tang gan 2,8 lan trong thang Mot hinh anh 1Nhấp chuột để xem kích thước chuẩn.

Các nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 14 ngày, lĩnh vực trong đó công nghiệp chế biến, chế tạo dẫn đầu với tổng vốn đầu tư đạt gần 1,54 tỷ USD, chiến 76,4% tổng vốn đầu tư đăng ký./.

Thanh Trà (Vietnam+)