Quang cảnh buổi ký kết. (Nguồn: tehrantimes.com)

Ngày 1/9, người đứng đầu Tổ chức An sinh xã hội của Iran (SSOI) ông Taqi Noorbakhsh và Phó giám đốc Bảo hiểm Xã hội Đức (DGUV) ông Joachim Broer đã ký kết bản ghi nhớ (MoU) để thúc đẩy hợp tác trong một loạt lĩnh vực liên quan đến bảo hiểm.

Thỏa thuận tập trung vào các lĩnh vực đa dạng, trong đó có quản lý bệnh viện, cũng như chia sẻ kinh nghiêm và phối hợp tổ chức các khóa đào tạo nguồn nhân lực.

Tổ chức An sinh xã hội của Iran là một tổ chức bảo hiểm nhà nước được thành lập vào năm 1975.

Hiện tại, tổ chức này đang cung cấp bảo hiểm cho 42 triệu người, thuộc 18 loại hình dịch bảo hiểm xã hội và y tế trong các trường hợp như thất nghiệp, nghỉ hưu, khuyết tật và tử vong, tai nạn và thương tật, chăm sóc sức khỏe.../.