Khai mạc Đại hội Công đoàn Viên chức Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028

Trong nhiệm kỳ 2023-2028, Công đoàn Viên chức Việt Nam sẽ tập trung đổi mới nội dung, phương pháp hoạt động theo hướng hiện đại, thiết thực, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của công đoàn viên.
Khai mạc Đại hội Công đoàn Viên chức Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028 ảnh 1Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức Việt Nam, nhiệm kỳ 2023-2028 ra mắt Đại hội. (Nguồn: TTXVN)

Ngày 1/10, Đại hội Công đoàn Viên chức Việt Nam lần thứ 6, nhiệm kỳ 2023-2028 đã khai mạc trọng thể tại Hà Nội với sự tham dự của 300 đại biểu chính thức, đại diện cho gần 85.000 đoàn viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trực thuộc công đoàn ngành.

Đại hội vinh dự được đón nhận lẵng hoa chúc mừng của các đồng chí: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng; Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng dự và phát biểu tại Đại hội.

Vượt khó, hoàn thành tốt nhiệm vụ

Tại phiên họp, Đại hội thông qua các báo cáo: Tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2018-2023 và mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023-2028; các ý kiến của đoàn viên, công chức, viên chức, người lao động gửi đến Đảng, Nhà nước, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam...; bầu Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức Việt Nam khóa 6, nhiệm kỳ 2023-2028.

Phát biểu khai mạc Đại hội, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu, Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam nhận định Đại hội sẽ quyết định những vấn đề quan trọng của hoạt động công đoàn và phong trào cán bộ, công chức, viên chức, lao động 5 năm tới.

"Đây là diễn đàn chính trị quan trọng, là ngày hội lớn của cán bộ, đoàn viên và người lao động Công đoàn Viên chức Việt Nam. Đại hội diễn ra vào thời điểm toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang nỗ lực phấn đấu, tranh thủ thời cơ, thuận lợi, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết số 02 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới" - ông Ngọ Duy Hiểu khẳng định.

[300 đại biểu dự Đại hội Công đoàn Viên chức Việt Nam lần thứ VI]

Nhiệm kỳ 2018-2023, trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là tác động của đại dịch COVID-19, song, với tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, linh hoạt, sáng tạo, các cấp Công đoàn Viên chức Việt Nam đã vượt qua mọi khó khăn, thách thức, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đề ra nhiều chủ trương, giải pháp mới, thực hiện có hiệu quả, hoàn thành cơ bản mục tiêu, nhiệm vụ, chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội V, Công đoàn Viên chức Việt Nam đề ra.

Nhiệm kỳ qua đã tổ chức 19 hội nghị tập huấn toàn ngành với sự tham gia của gần 3.000 lượt cán bộ công đoàn. Các cấp công đoàn trực thuộc đã tổ chức được 983 hội nghị tập huấn cho gần 2.300 lượt cán bộ công đoàn cơ sở, góp phần nâng cao năng lực hoạt động cho cán bộ công đoàn các cấp.

Khai mạc Đại hội Công đoàn Viên chức Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028 ảnh 2Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028. (Nguồn: TTXVN)

Trong nhiệm kỳ tới, Công đoàn Viên chức Việt Nam sẽ tập trung đổi mới nội dung và phương pháp hoạt động theo hướng hiện đại, thiết thực, hấp dẫn; tăng cường nguồn lực để chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công đoàn viên; chủ động tham gia quản lý nhà nước, kinh tế - xã hội.

Công đoàn cũng tích cực tham gia kiểm tra, thanh tra, giám sát; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, giáo dục đoàn viên; xây dựng các cấp công đoàn viên chức vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và cán bộ; tham gia cùng cấp ủy, chuyên môn xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Công đoàn đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh, đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Khai mạc Đại hội Công đoàn Viên chức Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028 ảnh 3Đoàn đại biểu Công đoàn Thông tấn xã Việt Nam dự Đại hội. (Nguồn: TTXVN)

Công đoàn phấn đấu ít nhất 90% doanh nghiệp, đơn vị có tổ chức công đoàn đủ điều kiện đại diện, thương lượng, ký kết được thỏa ước lao động tập thể theo quy định của pháp luật.

Ít nhất 90% số vụ việc của đoàn viên có nhu cầu giải quyết tranh chấp lao động tại Tòa án sẽ có đại diện công đoàn tham gia hoặc được công đoàn hỗ trợ; ít nhất 70% đoàn viên và người lao động được tham gia học tập, nâng cao trình độ kỹ năng nghề nghiệp...

Cần tiếp tục tổ chức tốt các phong trào thi đua thiết thực

Phát biểu tại Đại hội, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh trong hệ thống tổ chức Công đoàn Việt Nam, Công đoàn Viên chức Việt Nam có vị trí và vai trò rất quan trọng.

Khai mạc Đại hội Công đoàn Viên chức Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028 ảnh 4Ông Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương phát biểu chỉ đạo Đại hội. (Nguồn: TTXVN)

Đội ngũ cán bộ, đoàn viên hầu hết là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của các cơ quan nghiên cứu, tham mưu về chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đồng thời là lực lượng lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện, theo dõi, kiểm tra, đánh giá, sơ kết, tổng kết thực tiễn.

Nhận thức rõ vị trí, vai trò quan trọng và đặc thù, nhiệm kỳ qua, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành các cấp Công đoàn Viên chức Việt Nam đã đầu tư nghiên cứu, cụ thể hóa thành nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, khoa học, phù hợp với thực tiễn ở từng cơ quan, đơn vị và mang lại hiệu quả cao.

Khai mạc Đại hội Công đoàn Viên chức Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028 ảnh 5Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028. (Nguồn: TTXVN)

Công đoàn Viên chức Việt Nam đã động viên, khích lệ cán bộ, đoàn viên phát huy tinh thần trách nhiệm, vượt qua khó khăn, thử thách. Đồng thời nghiên cứu, tham mưu, đề xuất nhiều chủ trương, chính sách, pháp luật đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội; xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; quốc phòng-an ninh và đối ngoại.

Dù khó khăn do COVID-19, công đoàn viên vừa nỗ lực phòng, chống dịch, hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn, phát huy cao độ năng lực, trí tuệ, sức sáng tạo để tham mưu, đề xuất, thẩm định nhiều chủ trương, chính sách về phòng, chống dịch, đảm bảo an sinh xã hội, phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Các cấp công đoàn viên chức cả nước đã tích cực thực hiện chương trình tổng thể cải cách hành chính, góp phần giảm thiểu, đơn giản hóa hàng nghìn thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh; đổi mới tác phong, thái độ phục vụ nhân dân, cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, góp phần phát triển kinh tế-xã hội của đất nước, củng cố lòng tin của nhân dân và doanh nghiệp.

Khai mạc Đại hội Công đoàn Viên chức Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028 ảnh 6Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang phát biểu. (Nguồn: TTXVN)

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang nhận định nhiệm kỳ 2018-2023, trong bối cảnh có nhiều khó khăn, các cấp Công đoàn Viên chức Việt Nam đã đoàn kết, phấn đấu vượt mọi khó khăn, hoàn thành và hoàn thành vượt tuyệt đại đa số chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội V Công đoàn Viên chức Việt Nam đề ra.

Có thể kể đến những dấu ấn quan trọng như triển khai các phong trào như phong trào “Tham mưu giỏi-Phục vụ tốt,” Cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo” đi vào chiều sâu, thực sự trở thành động lực thôi thúc cán bộ, công chức, viên chức phấn đấu, rèn luyện và cống hiến cho cơ quan, đơn vị, đóng góp vào sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.

Khai mạc Đại hội Công đoàn Viên chức Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028 ảnh 7Các đại biểu biểu quyết tại Đại hội. (Nguồn: TTXVN)

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề nghị Công đoàn Viên chức Việt Nam tiếp tục tổ chức có hiệu quả các phong trào thi đua, cuộc vận động trong đoàn viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; phát huy vai trò trong thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, cốt lõi của tổ chức Công đoàn, trước hết là xây dựng chủ trương, chính sách, pháp luật.

Nhiệm kỳ 2023-2028, dự kiến có nhiều dự án luật liên quan trực tiếp đến đoàn viên, người lao động, hoạt động của tổ chức Công đoàn sẽ được trình Quốc hội. Nhiều chủ trương mới về công nhân, công đoàn sẽ tiếp tục được triển khai, cụ thể hóa. Các cấp Công đoàn Viên chức Việt Nam cần có giải pháp thông tin đến đoàn viên để nghiên cứu, đề xuất chủ trương, chính sách phù hợp./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục