Khởi động dự án phát triển hệ thống thông tin đất đai VietLIS

Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa khởi động dự án “Tăng cường năng lực định giá đất và hệ thống thông tin giá đất dựa dựa trên VIETLIS” với tổng số vốn khoảng 9,9 triệu USD.
Khởi động dự án phát triển hệ thống thông tin đất đai VietLIS ảnh 1Tăng cường quản lý, đánh giá đất đai theo định kỳ. (Nguồn ảnh: TTXVN)

Sáng 19/6, Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Cơ quan Hợp tác quốc tế Hàn Quốc tại Việt Nam đã tổ chức Hội thảo khởi động dự án “Tăng cường năng lực định giá đất và hệ thống thông tin giá đất dựa trên VIETLIS” bằng nguồn vốn hỗ trợ không hoàn lại của Chính phủ Hàn Quốc.

Dự án “Tăng cường năng lực định giá đất và hệ thống thông tin giá đất dựa trên VietLIS” do Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Cơ quan Hợp tác quốc tế Hàn Quốc tại Việt Nam xây dựng và triển khai thực hiện trong 24 tháng, với tổng số vốn khoảng 9,9 triệu USD.

Theo kế hoạch, Dự án “Tăng cường năng lực định giá đất và hệ thống thông tin giá đất dựa trên VietLIS” sẽ triển khai tại 4 điểm, gồm: Thị xã Từ Sơn (tỉnh Bắc Ninh), quận Hải Châu (thành phố Đà Nẵng), huyện Bình Xuyên (tỉnh Vĩnh Phúc), và quận Ô Mai (thành phố Cần Thơ).

Nội dung nhiệm vụ chủ yếu của dự án là nghiên cứu xây dựng phương pháp mô hình, quy trình định giá đất; hỗ trợ xây dựng và tích hợp cơ sở dữu liệu giá đất; xây dựng hệ thống thông tin giá đất; nâng cấp phần mềm VietLIS; đào tạo và chuyển giao công nghệ; cung cấp trang thiết bị.

[Công khai việc kỷ luật cán bộ liên quan đến khiếu nại đất đai]

Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Thị Phương Hoa cho biết, Dự án “Tăng cường năng lực định giá đất và hệ thống thông tin giá đất dựa trên VietLIS” được triển khai nhằm nâng cao năng lực định giá đất của Việt Nam thông qua ứng dụng công nghệ thông tin, góp phần xây dựng và hoàn thiện hệ thống thông tin đất đai đa mục tiêu trên phạm vi toàn quốc.

Dự án “Tăng cường năng lực định giá đất và hệ thống thông tin giá đất dựa trên VietLIS” là giai đoạn 2 của Dự án hỗ trợ kỹ thuật xây dựng mô hình hệ thống đất đai đa mục tiêu (gọi tắt là VietLIS) tại Việt Nam, do Chính phủ Việt Nam và Hàn Quốc ký vào tháng 9/2013. Dự án nhằm giúp Việt Nam xây dựng hệ thống thông tin đất đai tiên tiến.

Trên cơ sở đó, tháng 12/2013, Cơ quan Hợp tác quốc tế Hàn Quốc tại Việt Nam đã hỗ trợ thực hiện thí điểm xây dựng mô hình Hệ thống thông tin đất đai đa mục tiêu ở 3 địa điểm bao gồm: Tổng cục Quản lý đất đai (Bộ Tài nguyên và Môi trường), huyện Từ Sơn (tỉnh Bắc Ninh) và quận Hải Châu (thành phố Đà Nẵng).

Ngoài ra, Cơ quan Hợp tác quốc tế Hàn Quốc tại Việt Nam cũng hỗ trợ xây dựng chiến lược trung và dài hạn phát triển hệ thống thông tin đất đai đa mục tiêu. Dự án có quy mô 3,5 triệu USD, thực hiện từ năm 2013 - 2015./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục