Xóa bỏ rào cản cuối Kinh tế

Xóa bỏ rào cản cuối

Gruzia và Nga đã ký thỏa thuận xóa bỏ rào cản cuối cùng trong nỗ lực gia nhập Tổ chức WTO của Mátxcơva suốt 18 năm qua.