Bất ngờ phun trào Môi trường

Bất ngờ phun trào

Núi lửa Tongariro ở đảo Bắc của New Zealand đã bất ngờ phun trào, cột khói và tro bụi bốc lên cao 3km. Chưa có thông báo về thiệt hại.