Thiên đường đã mất Du lịch

Thiên đường đã mất

Từng được coi là thiên đường du lịch ở Thái Bình Dương, nhưng giờ Tonga đang lâm vào tình cảnh khó khăn do khủng hoảng tài chính.