Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) đã triển khai các biện pháp để ứng phó với dịch bệnh nhằm đảm bảo tốt công tác cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay.

Theo đó, VATM kích hoạt phương án ứng phó cấp độ 4 (màu đỏ) tại Đài Kiểm soát không lưu và Đài dẫn đường đa hướng (VOR) sân bay Vân Đồn (Quảng Ninh) từ 7 giờ ngày 28/1 - cấp độ cao nhất kể từ khi bùng phát dịch COVID-19./.

(Vnews/Vietnam+)