Kiên Giang tổ chức thành công đại hội điểm đảng bộ cấp cơ sở

Tỉnh ủy Kiên Giang chọn Đảng bộ xã Bình An (huyện Châu Thành) làm Đại hội điểm để rút kinh nghiệm chung với cấp xã, phường và thị trấn; Đảng bộ huyện An Biên làm Đại hội điểm để rút kinh nghiệm chung.
Kiên Giang tổ chức thành công đại hội điểm đảng bộ cấp cơ sở ảnh 1Đại hội chi bộ thuộc Đảng bộ Sở Tư pháp tỉnh Kiên Giang. (Nguồn: stp.kiengiang.gov.vn)

Tỉnh Kiên Giang đã tổ chức thành công đại hội điểm đảng bộ cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025.

Tỉnh ủy Kiên Giang chọn Đảng bộ xã Bình An (huyện Châu Thành) làm Đại hội điểm để rút kinh nghiệm chung đối với cấp xã, phường và thị trấn; Đảng bộ Thanh tra tỉnh (trực thuộc Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh) làm Đại hội điểm đối với các chi bộ, đảng bộ ngành cấp tỉnh; Đảng bộ huyện An Biên làm Đại hội điểm để rút kinh nghiệm chung.

Các đại hội nói trên đã áp dụng thí điểm việc bầu Bí thư cấp ủy. 6 đảng bộ cơ sở được cấp ủy huyện chọn làm điểm đã tổ chức đại hội xong gồm huyện An Biên (2 đảng bộ), huyện Phú Quốc (1 đảng bộ), huyện Giồng Riềng (1 đảng bộ), huyện Tân Hiệp (1 đảng bộ) và thành phố Rạch Giá (1 đảng bộ).

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Kiên Giang Đặng Tuyết Em cho biết: Các đảng bộ cơ sở được chọn làm đại hội điểm đã quán triệt và chấp hành nghiêm túc Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị, Hướng dẫn số 26-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương và văn bản chỉ đạo của tỉnh. Văn kiện trình đại hội được các cấp ủy chuẩn bị chu đáo, chất lượng. Công tác chuẩn bị nhân sự cấp ủy, ủy ban kiểm tra cấp ủy được thực hiện dân chủ, khách quan, đúng quy trình, hướng dẫn.

[Quảng Ninh hoàn thành Đại hội Chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở]

Các bí thư, phó bí thư, ủy viên ban thường vụ cấp ủy trúng cử đều đạt tỷ lệ khá cao, từ 95% trở lên. Cấp ủy khóa mới bảo đảm tỷ lệ phù hợp về cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ là người dân tộc thiểu số, trình độ chuyên môn, lý luận chính trị của các ủy viên được nâng lên và đạt chuẩn theo Hướng dẫn 26-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương về thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị.

Báo cáo chính trị của ban chấp hành các đảng bộ đánh giá khách quan, trung thực, làm rõ những ưu điểm, khuyết điểm trên các lĩnh vực phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và các nhiệm vụ trọng tâm, rút ra bài học kinh nghiệm sâu sắc.

Báo cáo chính trị quán triệt quan điểm, chủ trương, định hướng lớn trong các dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng, của cấp trên trực tiếp và điều kiện thực tế địa phương, đơn vị để đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ 2020-2025.

Báo cáo kiểm điểm của cấp ủy các đảng bộ đề cao tinh thần tự phê bình và phê bình nghiêm túc, thẳng thắn, xây dựng, đánh giá đúng, khách quan, trung thực công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ trong nhiệm kỳ qua, kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Trong thời gian tới, Tỉnh ủy Kiên Giang tập trung chỉ đạo tiếp tục hoàn chỉnh dự thảo Báo cáo chính trị và báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa X trình Đại hội XI Đảng bộ tỉnh để lấy ý kiến đóng góp của các tầng lớp nhân dân, tổ chức chặt chẽ việc lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng, Đại hội XI Đảng bộ tỉnh, đồng thời tổ chức lấy ý kiến giới thiệu nhân sự tham gia cấp ủy, nhiệm kỳ 2020 - 2025 theo quy trình, quy định, chủ động một bước trong việc sắp xếp, bố trí cán bộ phục vụ công tác nhân sự Đại hội Đảng bộ các cấp.

Tỉnh ủy Kiên Giang chỉ đạo các cấp ủy phải hoàn thành đại hội đảng bộ cấp cơ sở, đại hội điểm đảng bộ cấp huyện và sau đại hội điểm thì đảng bộ cấp huyện sẽ đồng loạt tổ chức đại hội, dự kiến đại hội cấp huyện sẽ hoàn thành trong nửa đầu tháng 8/2020./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục