Thứ Bảy, Tháng Hai 16/02/2019

Thị trường nội địa cần "đường ray" mới

Kinh doanh

Thị trường nội địa cần "đường ray" mới

Gặp lúc khủng hoảng kinh tế, nhiều thị trường xuất khẩu bị thu hẹp, các doanh nghiệp Việt lại tính chuyện "quay về  ao ta" với nhiều chương trình khuếch trương hàng nội.

Tuy nhiên các chuyên gia cảnh báo nếu vội chuyển hướng vào thị trường nội địa, mà sự am hiểu chưa thấu đáo, và  không có chiến lược giữ các thị trường ngoại, không khéo doanh nghiệp mất cả thị trường ngoại lẫn bế tắc ở thị trường nội”. "Con tàu" thị trường nội địa đang cần "đường ray" chiến lược mang tính bài bản, dài hơi.

"Mua" láng giềng gần

Kinh doanh

"Mua" láng giềng gần

Trong xu thế quay về với "ao nhà" và những thị trường gần, nhiều doanh nghiệp Việt nhận ra Campuchia là một thị trường hứa hẹn.

Chủ đề nổi bật