Lam tot cong tac tham muu cho Nha nuoc ve doi ngoai nhan dan hinh anh 1Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh. (Nguồn: TTXVN)

Sáng 16/11, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã tổ chức Lễ kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống (17/11/1950 - 17/11/2015).

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười; Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng; Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đã gửi lẵng hoa chúc mừng.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh tham dự và phát biểu ý kiến.

Cùng tham dự có đại diện lãnh các ban, bộ, ngành, đoàn thể ở Trung ương, lãnh đạo các Liên hiệp địa phương; các Đại sứ, Đại biện lâm thời, đại diện Đại sứ quán các nước, các tổ chức quốc tế tại Hà Nội, các Hội hữu nghị với Việt Nam, các tổ chức phi chính phủ nước ngoài.

Đọc diễn văn khai mạc, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Vũ Xuân Hồng đã ôn lại thời điểm vào ngày 17/11/1950, tại Chiến khu Việt Bắc, Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư cho Đại hội thành lập Ủy ban Bảo vệ Hòa bình Thế giới của Việt Nam.

Hai ngày sau, ngày 19/11/1950, Đại hội thành lập Ủy ban bảo vệ Hòa bình Thế giới của Việt Nam (nay là Ủy ban Hòa bình Việt Nam) được tổ chức trọng thể tại thôn Roòng Khoa, xã Điềm Mặc, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên.

Đại hội đã tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh là chiến sỹ hòa bình số một của Việt Nam, bầu bác Tôn Đức Thắng là Chủ tịch danh dự Ủy ban, bầu ban lãnh đạo của Ủy ban để từ đó Ủy ban chủ động tham gia vào phong trào đấu tranh vì hòa bình của nhân dân thế giới, qua đó tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ, đoàn kết và hợp tác của nhân dân tiến bộ trên toàn thế giới đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Năm 2004, Nhà nước đã công nhận nơi diễn ra Đại hội thành lập Ủy ban Hòa bình Thế giới của Việt Nam là Di tích Lịch sử Cách mạng. Ngày Bác Hồ gửi bức thư lịch sử cho Đại hội thành lập Ủy ban Hòa bình Việt Nam, ngày 17/11/1950 trở thành Ngày truyền thống của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ, công tác đối ngoại nhân dân đã có vai trò đột phá, xây dựng nền tảng quần chúng và đồng thuận xã hội cho quan hệ giữa Việt Nam và các quốc gia, các dân tộc, kiến tạo và củng cố môi trường hòa bình, tạo dựng hình ảnh quốc tế của đất nước, hình thành mặt trận nhân dân thế giới rộng rãi chưa từng có để đoàn kết, ủng hộ nhân dân Việt Nam, đóng góp quan trọng vào thắng lợi của nhân dân ta trong các cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, được sự chỉ đạo và phối hợp chặt chẽ của đối ngoại Đảng và ngoại giao Nhà nước, tổ chức và hoạt động của Liên hiệp hữu nghị đã có bước phát triển mạnh mẽ, có nhiều đóng góp quan trọng cho công tác đối ngoại nói riêng và cho sự nghiệp đổi mới, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc nói chung.

Công tác phi chính phủ nước ngoài do Liên hiệp làm đầu mối thường trực đã được chú trọng đẩy mạnh trong những năm qua và có bước phát triển đáng kể cả về lượng lẫn về chất. Hiện nay, Việt Nam có quan hệ hợp tác với gần 1.000 tổ chức phi chính phủ nước ngoài, đến từ hơn 30 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Trong 15 năm qua, các tổ chức phi chính phủ nước ngoài đã giải ngân trên 3 tỷ USD cho hàng chục ngàn chương trình, dự án xóa đói giảm nghèo, khắc phục hậu quả chiến tranh, chăm sóc sức khỏe cộng đồng, phòng trừ dịch bệnh, bảo vệ môi trường, giải quyết các vấn đề xã hội, hạ tầng, y tế, giáo dục và liên quan tới biến đổi khí hậu, phát triển bền vững.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh biểu dương những thành tích của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam. Ông Lê Hồng Anh nhấn mạnh, trải qua 65 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành, các lực lượng tham gia công tác đối ngoại nhân dân nói chung và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam nói riêng đã có những đóng góp to lớn cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc. Tư tưởng ngoại giao nhân dân Hồ Chí Minh không ngừng được phát triển và vận dụng sáng tạo.

Nhân dịp này, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh chân thành cảm ơn sâu sắc bạn bè quốc tế đã luôn dành cho Việt Nam tình đoàn kết mạnh mẽ, sự ủng hộ nhiệt tình, có hiệu quả trong hai cuộc kháng chiến giành độc lập, tự do cũng như trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam hiện nay.

Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh nhấn mạnh, trong những năm tới tình hình thế giới còn diễn biến phức tạp, khó lường, hòa bình, hợp tác, phát triển vẫn là xu thế lớn. Trong bối cảnh đó, công tác đối ngoại nhân dân có vị trí, vai trò ngày càng quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Theo đó Liên hiệp cần thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm; luôn nhận thức sâu sắc và triển khai thực hiện tốt đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển; đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; nâng cao vị thế của đất nước; vì lợi ích quốc gia, dân tộc, vì một nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa giàu mạnh; bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Liên hiệp cần tích cực tham gia triển khai chiến lược ngoại giao toàn diện, trong đó có sự kết hợp nhuần nhuyễn các kênh đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân, nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của nền ngoại giao Việt Nam hiện đại theo tư tưởng và phong cách ngoại giao Hồ Chí Minh; làm cho nhân dân thế giới hiểu rõ đất nước, truyền thống và con người Việt Nam, chính sách đối nội, đối ngoại của Đảng và Nhà nước, những thành tựu của công cuộc đổi mới; đấu tranh với những âm mưu và hành động chống phá của các thế lực thù địch, giữ vững môi trường hòa bình để xây dựng, phát triển đất nước.

Liên hiệp cũng cần xây dựng và tăng cường tình cảm hữu nghị của nhân dân các nước với nhân dân Việt Nam, vận động các nguồn lực tham gia phát triển kinh tế-xã hội, tranh thủ sự ủng hộ và giúp đỡ rộng rãi của bạn bè quốc tế, tạo điều kiện thuận lợi cho công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, góp phần tích cực vào cuộc đấu tranh chung của nhân dân thế giới vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội.

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam cần nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu, dự báo và tham mưu cho Đảng, Nhà nước về đối ngoại nhân dân; có phương thức và hoạt động phù hợp với tình hình thực tiễn, đảm bảo sự thống nhất trong tổ chức và hoạt động của các tổ chức thành viên; phối hợp chặt chẽ với Ban Đối ngoại Trung ương, Bộ Ngoại giao, các bộ, ngành, địa phương, các đoàn thể và tổ chức nhân dân để hỗ trợ lẫn nhau, phát huy hiệu quả, thế mạnh đặc thù, đồng thời bảo đảm sự lãnh đạo và quản lý thống nhất của Đảng, Nhà nước đối với công tác đối ngoại nhân dân.

Ông Lê Hồng Anh nêu rõ, là tổ chức chuyên trách về đối ngoại nhân dân, việc chăm lo củng cố và phát triển tổ chức, tăng cường năng lực, đảm bảo điều kiện hoạt động cho Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam là biện pháp quan trọng, làm cho công tác đối ngoại nhân dân không ngừng phát triển và nâng cao hiệu quả. Đây là nhiệm vụ trực tiếp của Liên hiệp, đồng thời cũng là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị. Kế tục tư tưởng của Bác Hồ, Đảng ta qua các thời kỳ đã hình thành các quan điểm, chủ trương, chính sách, chỉ đạo nội dung, hình thức, phương thức hoạt động đối ngoại nhân dân. Vì vậy, trong thời gian tới, các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể theo chức năng của mình, tạo điều kiện và phối hợp chặt chẽ để Liên hiệp ngày càng phát triển, vững mạnh, hoạt động ngày càng có hiệu quả hơn.

Liên hiệp cần xây dựng và đào tạo đội ngũ cán bộ vững vàng về lập trường chính trị, giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ, thông thạo ngoại ngữ, có kỹ năng công tác đáp ứng yêu cầu phát triển mới; chăm lo làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng tổ chức, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thực hiện tốt phương châm “chủ động, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả”, quan tâm giáo dục truyền thống cho cán bộ, nhất là cán bộ trẻ, xây dựng đội ngũ cán bộ "vừa hồng vừa chuyên", vững vàng, tự tin, bản lĩnh trước mọi gian lao, thử thách, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Thay mặt Đoàn Ngoại giao, Đại sứ nước Cộng hòa Cuba Lopez Diaz và ông Marko Lovrekovic đồng Giám đốc Trung tâm Dữ liệu Phi chính phủ nước ngoài, đại diện cho các tổ chức phi chính phủ nước ngoài đang hoạt động tại Việt Nam đã phát biểu chúc mừng Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam nhân kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống./.

Hoàng Thị Hoa (TTXVN/Vietnam+)