Tối 21/1, Lễ công bố và trao Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Búa liềm vàng) lần thứ VI-năm 2021 diễn ra tại Nhà hát Lớn Hà Nội.

Giải thưởng do Ban Tổ chức Trung ương phối hợp với Báo Nhân Dân, Tạp chí Cộng sản, Đài Truyền hình Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức nhằm tôn vinh những tác phẩm báo chí xuất sắc về công tác xây dựng Đảng.

Bám sát các vấn đề nóng

Tính đến thời điểm kết thúc nhận bài tham dự Giải Búa liềm vàng, Cơ quan thường trực Giải (Tạp chí Xây dựng Đảng) đã nhận được tổng số có 2.081 tác phẩm, tăng 371 tác phẩm (21,69%) so với năm 2020. Trong đó có 843 tác phẩm báo in, 449 tác phẩm báo điện tử, 511 tác phẩm truyền hình, 221 tác phẩm phát thanh và 57 tác phẩm ảnh báo chí.

Hội đồng chung khảo đã lựa chọn 67 tác phẩm xuất sắc nhất để trao giải, trong đó có 6 giải A, 12 giải B, 16 giải C, 30 giải Khuyến khích và 10 giải chuyên đề.

Loat bai ve phat trien Dang cua VietnamPlus gianh Giai Bua liem vang hinh anh 1Ban tổ chức trao giải Tập thể xuất sắc cho Thông tấn xã Việt Nam. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

Các tác phẩm tham dự Giải Búa liềm vàng năm nay phản ánh kịp thời những vấn đề thu hút sự quan tâm của toàn xã hội như Đại hội lần thứ XIII của Đảng và việc triển khai quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII cùng nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, công tác lãnh đạo, chỉ đạo phòng, chống đại dịch COVID-19.

[Giải Búa liềm vàng thắp lên không khí sáng tạo viết về xây dựng Đảng]

Nét mới của giải năm nay là có nhiều loạt bài có chất lượng về đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; phản bác những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch; những vấn đề mới về lý luận và thực tiễn như đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng, đánh giá các mô hình thí điểm tổ chức bộ máy hệ thống chính trị, vai trò của Đảng trong lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế-xã hội, an ninh, quốc phòng, đối ngoại; phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, thu hồi tài sản tham nhũng; giữ gìn, phát huy những giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc để phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; những kinh nghiệm hay, cách làm hiệu quả trong sinh hoạt chi bộ khi dịch COVID-19 diễn biến phức tạp; những sáng tạo để duy trì các hoạt động tại lĩnh vực đặc thù, địa bàn khó khăn; những cách làm hay, tấm gương sáng trong sản xuất-kinh doanh, bảo vệ chủ quyền an ninh, biên giới; nỗ lực xây dựng cộng đồng, xã hội văn minh, giàu đẹp...

Loat bai ve phat trien Dang cua VietnamPlus gianh Giai Bua liem vang hinh anh 2Thủ tướng Phạm Minh Chính và ông Võ Văn Thưởng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban bí thư Trung ương Đảng trao giải A cho các tác giả, nhóm tác giả. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

Ban tổ chức đã trao giải A cho các tác phẩm: “Khuyến khích, bảo vệ cán bộ đổi mới, sáng tạo” của nhóm phóng viên Báo Nhân Dân, “Hành trình hơn 20 năm đi tìm hạt gạo ngon nhất thế giới” của tác giả Nguyễn Thanh Dũng (Hội Nhà báo Cà Mau), “Khơi lên khát vọng Tả Phìn” của nhóm tác giả Lê Liên, Thu Hiền (Đài Phát thanh-Truyền hình Lào Cai), “Chủ động tiến công, chặt đứt gốc rễ tham nhũng” của tác giả Huy Hào (Báo Đầu tư), “Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII” của nhóm phóng viên Tạp chí Xây dựng Đảng, “Những giá trị cốt lõi về chủ nghĩa xã hội và sự vận dụng sáng tạo của Việt Nam qua bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng” của nhóm phóng viên Đài Truyền hình Việt Nam.

Trong số đó, loạt bài “Khuyến khích, bảo vệ cán bộ đổi mới, sáng tạo” của Báo Nhân Dân là tác phẩm công phu do 21 tác giả thực hiện trên cơ sở nội dung của Kết luận số 14-KL/TW về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung.

Loạt bài tập trung vào 5 vấn đề: Phân tích làm rõ tư tưởng, quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta luôn khuyến khích, phát huy tinh thần năng động, sáng tạo của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; vấn đề đổi mới, sáng tạo đã được dặt ra xuyên suốt từ Đại hội VI đến Ðại hội XIII của Đảng; những nội dung mới, mang tính đột phá trong Kết luận 14 dưới góc nhìn của cơ quan tham mưu, chuyên gia, lãnh đạo cấp ủy địa phương; câu chuyện điển hình về phát huy năng động sáng tạo trong cuộc chiến chống COVID-19; các vấn đề cần tháo gỡ, đề xuất các giải pháp để Kết luận 14 của Bộ Chính trị đi vào cuộc sống; tạo động lực cho đổi mới và phát triển.

Nhiều tác phẩm giàu tính chiến đấu

Phát biểu tại buổi lễ, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng nhấn mạnh các tác phẩm báo chí về xây dựng Đảng đã góp phần giúp cho đông đảo nhân dân trong và ngoài nước, bạn bè quốc tế hiểu rõ hơn về Đảng ta và công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; về những thành tựu đất nước giành được dưới sự lãnh đạo của Đảng; những quyết sách quan trọng, kịp thời của Đảng trong xử lý, giải quyết những vấn đề của đất nước và cuộc sống; thấy rõ sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đoàn kết, đồng lòng của nhân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhất là trong trong thời điểm đất nước khó khăn trước đại dịch COVID-19, góp phần củng cố, tăng cường niềm tin của nhân dân vào Đảng, Nhà nước và chế độ.

Loat bai ve phat trien Dang cua VietnamPlus gianh Giai Bua liem vang hinh anh 3Ông Võ Văn Thưởng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban bí thư Trung ương Đảng phát biểu tại lễ trao giải. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

Các tác phẩm cũng giúp cho giúp cho các cấp ủy, tổ chức đảng, nhất là người đứng đầu thấy được yêu cầu và trách nhiệm ngày càng cao của mình trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; phát huy, nhân rộng mô hình tốt, cách làm hay, kịp thời khắc phục hạn chế, thiếu sót trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị nói chung và công tác xây dựng Đảng nói riêng của mỗi địa phương, đơn vị.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, ông Võ Văn Thưởng đề nghị báo chí viết về xây dựng Đảng phải tiếp tục đổi mới, không ngừng nâng cao chất lượng nội dung và hình thức thể hiện; có nhiều tác phẩm giàu tính chiến đấu, tính xây dựng cao, tính phản biện khoa học và thuyết phục; đấu tranh không khoan nhượng với những thói hư, tật xấu, tiêu cực, lạc hậu.

“Sứ mệnh của người làm báo cách mạng và tác phẩm báo chí về xây dựng, chỉnh đốn Đảng không chỉ dừng lại ở việc phản ánh, mô tả, mà còn tham dự sâu sắc, hiệu quả, trách nhiệm hơn vào giáo dục chính trị tư tưởng, định hướng giá trị, phản biện xã hội, truyền thông chính sách, đấu tranh sắc bén với các luận điệu sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng, Cương lĩnh, đường lối của Đảng và góp phần cải tạo xã hội ngày càng tốt đẹp hơn,” ông Võ Văn Thưởng nêu rõ.

Nhân dịp này, ông đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, nhất là người đứng đầu, cần nhận thức sâu sắc hơn nữa vai trò của báo chí trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; không chỉ tạo điều kiện thuận lợi cho nhà báo tác nghiệp tại địa phương, đơn vị mình, mà còn cần tiếp thu, nhân rộng những cách làm hay, mô hình tốt, đẩy lùi tiêu cực mà báo chí đã nêu và cảnh báo.

Dấu ấn Thông tấn xã Việt Nam

Một trong những điểm mới và lần đầu tiên có trong cơ cấu giải năm nay là Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Giải đã quyết định khen thưởng ba cơ quan báo chí có sản phẩm truyền thông sáng tạo tuyên truyền về xây dựng Đảng gồm Thông tấn xã Việt Nam Báo Nhân Dân và Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam.

Theo Ban Tổ chức giải, Trang thông tin đặc biệt của Thông tấn xã Việt Nam chào mừng Đại hội lần thứ XIII của Đảng, là sản phẩm truyền thông sáng tạo, cần được ghi nhận và khen thưởng.

Là sản phẩm truyền thông đa phương tiện, ra mắt trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Trang thông tin về Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng không chỉ cung cấp các thông tin rất kịp thời về Đại hội Đảng bộ các cấp mà đặc biệt đây còn là cơ sở dữ liệu hệ thống lại toàn bộ các thông tin quan trọng nhất liên quan đến các kỳ Đại hội Đảng bộ các cấp của Việt Nam.

Loat bai ve phat trien Dang cua VietnamPlus gianh Giai Bua liem vang hinh anh 4Ông Lê Quốc Minh, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam trao giải Khuyến khích cho đại diện nhóm tác giả Ban Biên tập Ảnh, Thông tấn xã Việt Nam. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

Những thông tin này được thể hiện bằng nhiều ngôn ngữ và bằng những công cụ mới nhất để giúp cho tất cả, không chỉ là những người đọc trực tiếp mà cả các hãng thông tấn các nước, có thể tăng cường sự phối hợp và chia sẻ nguồn thông tin chính thống kịp thời và chính xác.

Cũng như các lần tham dự giải trước, năm nay, Thông tấn xã Việt Nam tiếp tục có nhiều tác phẩm dự thi ở nhiều loại hình, thể loại. Một số tác phẩm đã được Hội đồng giám khảo đánh giá cao.

Tác phẩm “Quyết liệt, gần dân của người đứng đầu tạo đổi mới cho công cuộc phát triển Đảng” của nhóm tác giả Hùng Võ, Xuân Quảng, Tùng Lâm (Báo điện tử VietnamPlus) đã được trao giải C. Thông qua loạt bài, nhóm tác giả cũng như Báo Điện tử VietnamPlus mong muốn mang tới cho độc giả những góc nhìn cụ thể về vai trò của người đứng đầu góp phần tạo đổi mới cho công tác phát triển Đảng, xây dựng “đội hậu bị tin cậy của Đảng” ngày cành vững mạnh, để đất nước phát triển hùng cường.

[Quyết liệt, gần dân của người đứng đầu tạo đổi mới cho công tác phát triển Đảng]

Phóng viên Hùng Võ chia sẻ: Trong những nhiệm kỳ qua, công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức đã được tiến hành mạnh mẽ, đồng bộ, gắn với việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Song vì nhiều lý do khác nhau nên có lúc vẫn để lọt một số nhân sự có biểu hiện suy thoái về lối sống, đạo đức, tham ô, tham nhũng vào Trung ương. Điều này không chỉ làm suy giảm niềm tin của người dân đối với công tác cán bộ của Đảng, mà còn ảnh hưởng đến sự phát triển của đất nước.

Loat bai ve phat trien Dang cua VietnamPlus gianh Giai Bua liem vang hinh anh 5Phóng viên Võ Mạnh Hùng (thứ ba từ trái sang, hàng sau), Báo điện tử VietnamPlus nhận giải C. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

Loạt 4 bài viết được thể hiện theo hình thức MegaStory, đề cập đến việc xây dựng đội ngũ cán bộ “đức tài trọn vẹn,” vấn đề luân chuyển cán bộ từ trung ương về địa phương, kinh nghiệm “ươm mầm hạt giống đỏ” và xây dựng Đoàn vững mạnh xứng đáng là đội dự bị tin cậy của Đảng.

Chùm bài cũng đưa ra những cảnh báo sớm và phòng ngừa nguy cơ làm “hư” Đảng viên, bởi so với các thế hệ đi trước, môi trường xã hội ngày nay cũng có những tác động tiêu cực đến nhận thức của thanh niên, đến suy nghĩ và hành động của thế hệ trẻ. Vì thế, mỗi thanh niên cần được định hướng, xây dựng bản lĩnh để nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm để không ngừng học tập, tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu để trở thành lực lượng xung kích thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng và bảo vệ vững chắc nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong công cuộc hội nhập quốc tế…

Loat bai ve phat trien Dang cua VietnamPlus gianh Giai Bua liem vang hinh anh 6Phóng viên Võ Mạnh Hùng, Báo điện tử VietnamPlus nhận giải C. (Ảnh: Vietnam+)

Đáng mừng là ngay sau khi loạt bài viết được đăng tải trên Báo điện tử VietnamPlus, rất nhiều độc giả, cán bộ là Đảng viên, nhất là các Đảng viên trẻ - “đội hậu bị tin cậy của Đảng” đã gửi lời chia sẻ, bày tỏ sự đồng tình và lan tỏa nội dung của loạt bài viết như một thông điệp góp phần củng cố niềm tin, tạo nguồn sinh khí mới cho tổ chức Đảng ngày càng phát triển vững mạnh.

Cùng với loạt bài của Báo điện tử VietnamPlus, Thông tấn xã Việt Nam có giải Khuyến khích cho loạt bài "Những cống hiến thầm lặng của cán bộ cơ sở" của tác giả Hoàng Tuyết (Báo Tin tức) và tác phẩm "Đại hội XIII của Đảng-Khát vọng vì Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh" của nhóm tác giả Trí Dũng, Nhan Sáng, Thống Nhất, Lâm Khánh, Phương Hoa, Dương Giang (Ban Biên tập Ảnh)./.

Thành tích của Thông tấn xã Việt Nam trong các mùa Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Búa liềm Vàng)

Giải Búa liềm Vàng lần 1 (năm 2016): Chùm bài Lãnh đạo chi bộ 8X: Chân dung những người truyền lửa của nhóm tác giả Báo VietnamPlus (TTXVN) đoạt giải C.

Giải Búa liềm Vàng lần 2 (năm 2017): Tác phẩm ảnh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm, tặng quà gia đình thương binh tỉnh Gia Lai của tác giả Trí Dũng (Ban Biên tập Ảnh-TTXVN) đoạt giải A; Loạt bài Hai ông lão 80 tuổi chống tham nhũng và niềm tin sắt đá vào công lý của phóng viên Chu Thị Hồng Kiều (Báo Điện tử VietnamPlus-TTXVN) đoạt giải C; Loạt phóng sự của Trung tâm Truyền hình Thông tấn (VNEWS-TTXVN) đoạt giải Khuyến khích.

Giải Búa liềm Vàng lần 3 (năm 2018): Tác phẩm ảnh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được bầu giữ chức Chủ tịch nước: Ý Đảng - lòng dân, phù hợp với xu thế phát triển của nhóm tác giả: Trí Dũng, Trọng Đức, Lâm Khánh, Phương Hoa (Ban Biên tập Ảnh-TTXVN) đoạt giải B; Tác phẩm Thiếu cán bộ dù năm nào cũng quy hoạch của nhóm tác giả Văn Thị Ngọc Ánh, Nguyễn Ngọc Vân Giang, Nguyễn Minh Tuấn, (VNEWS-TTXVN) đoạt giải C; Tác phẩm Chính sách của Đảng về xoá đói giảm nghèo góp phần xây dựng hệ thống chính trị vững chắc của tác giả Trần Việt, (Ban biên tập Ảnh-TTXVN) đoạt giải C; Tác phẩm Chuyện người lính hiến tạng cứu 6 người: Đằng sau cuộc ly biệt của tác giả Cao Thùy Giang (Báo điện tử VietnamPlus-TTXVN) đoạt giải Khuyến khích.

Giải Búa liềm Vàng lần 4 (năm 2019): Chùm ảnh Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều lần thứ 2 và chuyến thăm chính thức Việt Nam của Chủ tịch Đảng Lao động Triều Tiên của nhóm tác giả Phương Hoa, Trí Dũng, Nhan Sáng, Thống Nhất, Trọng Đức (Ban Biên tập Ảnh-TTXVN) đoạt giải B.

Giải Búa liềm Vàng lần 5 (năm 2020): Phóng sự ảnh Cả hệ thống chính trị vào cuộc, toàn dân đồng lòng chống dịch COVID-19 của nhóm tác giả Trí Dũng, Thống Nhất, Dương Giang, Minh Quyết, Doãn Tấn (Ban Biên tập Ảnh-TTXVN) đoạt giải A; Chùm ảnh Vì nhân dân phục vụ của nhóm tác giả Vũ Sinh, Minh Quyết và Thành Đạt (Ban Biên tập Ảnh-TTXVN) đoạt giải B; Tác phẩm Tỏa sáng tinh thần Việt Nam: Những mệnh lệnh đến từ trái tim của tác giả Cao Thùy Giang (Báo điện tử VietnamPlus-TTXVN) đoạt giải Khuyến khích.

Giải Búa liềm Vàng lần 6 (năm 2021): Loạt bài Quyết liệt, gần dân của người đứng đầu tạo đổi mới cho công cuộc phát triển Đảng của nhóm tác giả Hùng Võ, Xuân Quảng, Tùng Lâm (Báo điện tử VietnamPlus) đoạt giải C; loạt bài Những cống hiến thầm lặng của cán bộ cơ sở của tác giả Hoàng Tuyết (Báo Tin tức) và tác phẩm Đại hội XIII của Đảng-Khát vọng vì "Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh" của nhóm tác giả Trí Dũng, Nhan Sáng, Thống Nhất, Lâm Khánh, Phương Hoa, Dương Giang (Ban Biên tập Ảnh) đoạt giải Khuyến khích.

Minh Thu (Vietnam+)