Ông Agustín Basave Benítez. (Nguồn: sinembargo.mx)

Chiều 7/11, với 295 phiếu thuận trong tổng 304 đại biểu có mặt, Hội đồng Quốc gia Đảng Cách mạng Dân chủ (PRD), đảng cánh tả đối lập lớn nhất Mexico, đã bầu ông Agustín Basave Benítez làm Chủ tịch cho tới năm 2017, thay ông Carlos Navarrete và bầu bà Beatriz Mojica, cựu ứng viên Thống đốc bang miền Nam Guerrero, làm Tổng thư ký.

Cũng như các đảng lớn khác, PRD tiến hành bầu lại ban lãnh đạo quốc gia trong một nỗ lực tìm kiếm những chiến lược mới chuẩn bị cho cuộc bầu cử địa phương tại 13 bang trong năm 2016 và hướng tới bầu cử tổng thống vào năm 2018, đặc biệt trong bối cảnh uy tín của PRD bị xói mòn đáng kể sau một số vụ thị trưởng là người do PRD đề cử dính líu tới tội phạm và tham nhũng.

PRD là đảng lớn tiến hành bầu lãnh đạo muộn nhất. Vài tháng trước, Đảng Cách mạng Thể chế cầm quyền (PRI) và Hành động Quốc gia (PAN) đã hoàn tất công việc này./.