Ngày 20/5, Tổng thống Mexico Enrique Pena Nieto đã công bố Kế hoạch Phát triển quốc gia giai đoạn 2013-2018 (PDN) nhằm đưa đất nước tiếp tục phát triển thịnh vượng và củng cố vị thế trên trường quốc tế.

Đây là lần đầu tiên chính phủ Mexico công bố Kế hoạch Phát triển quốc gia theo giai đoạn như một tiến trình của quá trình cải cách xã hội.

Kế hoạch này gồm 31 mục tiêu cơ bản, 118 chiến lược và 819 chương trình hành động.

Phát biểu tại buổi công bố PDN 2013-2018 ở Cung hội nghị quốc gia, Tổng thống Nieto khẳng định Mexico đang bước vào giai đoạn thực hiện cải cách xã hội sâu rộng. Vì vậy, tất các các chính đảng và tổ chức xã hội phải phát huy tinh thần đoàn kết để đưa đất nước trở lại quỹ đạo phát triển bền vững.

Tổng thống Nieto cho rằng nội dung của PDN 2013-2018 trùng với năm ưu tiên của chính phủ liên bang trong nhiệm kỳ 2012-2018, trong đó nhấn mạnh việc xây dựng nền dân chủ phát triển, thực hiện giáo dục chất lượng cao, xây dựng quốc gia thịnh vượng, gắn tăng trưởng kinh tế với công bằng xã hội, đảm bảo phát triển toàn diện cho các thế hệ tương lai và đưa Mexico trở thành thành viên có trách nhiệm với cộng đồng quốc tế.

Trong các chiến lược phát triển, Tổng thống Nieto đặc biệt nhấn mạnh tới việc tăng năng suất lao động, xây dựng chính phủ hiện đại, gần dân và chú trọng phát triển bình đẳng giới. Tổng thống Nieto coi đây là những yếu tố cơ bản đảm bảo thành công của công cuộc tái thiết đất nước.

Để hoàn thành các chiến lược cũng như mục tiêu đề ra trong PND 2013-2018, chính phủ Mexico đã tiến hành lấy ý kiến từ cơ sở qua năm hội nghị cấp quốc gia, bảy hội nghị khu vực, 32 diễn đàn cấp bang và 122 tổ công tác đặc biệt.

Toàn bộ quá trình lấy ý kiến này được thực hiện một cách nghiêm túc với sự tham gia của các cấp ngành và quần chúng nhân dân dưới nhiều hình thức khác nhau./.

(TTXVN)