Ủy ban bầu cử liên bang (UEC) của Myanmar ngày 21/1 đã công bố danh sách 383 đại biểu tại quốc hội liên bang và cơ quan lập pháp địa phương do quân đội nước này chỉ định, trước khi kỳ họp quốc hội đầu tiên dự kiến diễn ra vào cuối tháng này.

Các đại biểu là sỹ quan quân đội do tư lệnh các quân chủng trực tiếp chỉ định không qua bầu cử, gồm 110 người tại Hạ viện, 56 người tại Thượng viện và 217 đại biểu trong các hội đồng của 14 khu vực và bang.

Trong cuộc tổng tuyển cử ở Myanmar hồi tháng 11/2010, có 1.154 ứng cử viên đã được bầu vào quốc hội và hội đồng lập pháp địa phương, gồm 325 đại biểu Hạ viện, 168 đại biểu Thượng viện và 661 đại biểu hội đồng lập pháp khu vực và bang.

Với các sỹ quan được bổ sung, tổng số đại biểu Hạ viện sẽ là 435 người, số đại biểu Thượng viện là 224 người và hội đồng lập pháp khu vực và bang là 878 người.

Dự kiến kỳ họp đầu tiên của quốc hội liên bang và hội đồng lập pháp các bang và khu vực của Myanmar sẽ được tiến hành đồng thời vào ngày 31/1/2011.

Theo Hiến pháp mới của Myanmar, Quốc hội liên bang gồm Hạ viện và Thượng viện sẽ bầu tổng thống và các phó tổng thống.

3.071 ứng cử viên của 37 chính đảng và 82 ứng cử viên độc lập ở Myanmar tham gia tranh cử vào Thượng viện, Hạ viện, các cơ quan lập pháp tại bảy khu vực và bảy bang.

Trong số các chính đảng tham gia tranh cử, đảng Liên minh Đoàn kết và Phát triển (USDP) với 18 triệu đảng viên, do Thủ tướng U Thein Sein đứng đầu, là chính đảng lớn mạnh nhất./.