Ngày 20/1, tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2021 của Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Phạm Anh Tuấn ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được trong năm qua của đơn vị, đồng thời khẳng định kết quả đó góp phần tích cực vào sự phát triển của thành phố cũng như ngành Thông tin và Truyền thông toàn quốc.

Phát huy kết quả đã đạt được trong năm qua, bước sang năm 2021, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Phạm Anh Tuấn đề nghị, ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cần xây dựng chương trình hành động cụ thể dựa trên định hướng lớn 6 lĩnh vực của ngành, chỉ đạo cụ thể của Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố, thỏa thuận hợp tác giữa thành phố với Bộ Thông tin và Truyền thông, triển khai tới các quận, huyện, thị xã của thành phố và thể hiện là địa phương đi đầu trong các tỉnh, thành phố trên cả nước.

Căn cứ định hướng lớn của Bộ trong việc thực hiện nhiệm vụ thời gian tới, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Phạm Anh Tuấn cũng đề nghị, Sở tập trung triển khai mã địa chỉ Vpostcode tới từng hộ gia đình, hoàn thiện trong quý 2/2020.

Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội phối hợp chặt chẽ, bố trí và phát huy hiệu quả điểm bưu điện xã để hỗ trợ đồng bào vùng sâu vùng xa, phấn đấu 100% điểm bưu điện xã phải có người phục vụ.

Sở cần sớm hoàn thành quy hoạch hạ tầng viễn thông và thúc đẩy việc thử nghiệm 5G trên địa bàn; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, tập trung triển khai các nền tảng dùng chung trong thành phố; tạo điều kiện, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin...

Đối với lĩnh vực báo chí, truyền thông, Sở cần tăng cường giám sát, xử lý thông tin xấu, độc hại, tập trung nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin cơ sở; tiếp tục đổi mới hoạt động, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông để trao đổi chuyên môn, từ đó định hướng cho các quận, huyện, thị xã triển khai trên địa bàn.

Tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Chử Xuân Dũng yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông bám sát chủ đề năm 2021 của thành phố là “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển” và Kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội 5 năm (2020-2025) của thành phố, tiếp thu chỉ đạo của Bộ Thông tin và Truyền thông để triển khai nhiệm vụ năm 2021.

[Báo chí góp phần củng cố niềm tin, khơi dậy ý chí tự lực tự cường]

Trước mắt, Sở tập trung chỉ đạo, thực hiện tốt công tác phục vụ Đại hội XIII của Đảng; bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; tiếp tục tham mưu Ủy ban Nhân dân thành phố ban hành, tổ chức triển khai hiệu quả các chương trình, kế hoạch về chuyển đổi số, xây dựng thành phố thông minh, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, đảm bảo an toàn thông tin mạng.

Nang cao hieu qua cong tac thong tin-truyen thong trong tinh hinh moi hinh anh 1Quang cảnh Hội nghị. (Ảnh: Nguyễn Thắng/TTXVN)

Theo Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội Nguyễn Thanh Liêm, thực hiện Chương trình công tác năm 2021, Sở đã cụ thể hóa các mục tiêu, quyết tâm hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ đã đề ra.

Cụ thể, về lĩnh vực công nghệ thông tin, Sở hướng dẫn các đơn vị thực hiện Đề án “Xây dựng thành phố Hà Nội thông minh đến 2025, định hướng đến 2030,” Chương trình chuyển đổi số thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; triển khai, nâng cấp và duy trì bảo đảm an toàn thông tin mạng theo mô hình 4 lớp; hướng dẫn các đơn vị áp dụng hệ thống quản lý an toàn thông tin mạng theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật...

Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội tiếp tục triển khai thực hiện Nghị định số 91/2020/NĐ-CP của Chính phủ về chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác trên địa bàn; phối hợp thực hiện kế hoạch tắt sóng mạng 2G, đẩy mạnh phát triển mạng thông tin di động thế hệ thứ 4 (mạng 4G); tiếp tục triển khai thử nghiệm mạng và dịch vụ mạng thông tin di động thế hệ thứ 5 (mạng 5G) trên địa bàn...

Đối với lĩnh vực báo chí, xuất bản, truyền thông và thông tin điện tử, Sở tăng cường tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị, trọng tâm là tuyên truyền kết quả và công tác triển khai Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, việc phòng, chống dịch COVID-19; kịp thời cung cấp thông tin chính thống để định hướng, tham mưu xử lý vấn đề “nóng,”bức xúc báo chí phản ánh và dư luận quan tâm.

Sở tiếp tục tham mưu Ủy ban Nhân dân thành phố triển khai giai đoạn II Đề án sắp xếp, phát triển và quản lý báo chí thành phố Hà Nội đến năm 2025; thành lập và vận hành Trung tâm Báo chí thành phố Hà Nội; nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống thông tin đối ngoại khu vực cửa khẩu quốc tế trên địa bàn thành phố; đấu tranh, phản bác quan điểm sai trái của các thế lực thù địch; tăng cường quản lý hoạt động cung cấp thông tin trên mạng...

Dịp này, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc được biểu dương, khen thưởng./.

 
Nguyễn Thắng (TTXVN/Vietnam+)