Tượng đài Nguyễn Du ở xã Tiên Điền, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh. (Nguồn: hatinh.gov.vn)

Đại thi hào Nguyễn Du từng băn khoăn "Chẳng biết ba trăm năm lẻ nữa/Người đời ai khóc Tố Như chăng?" Năm 2015, nhân kỷ niệm 250 năm ngày sinh của đại thi hào, cùng "khóc Nguyễn Du" qua ứng dụng tương tác News Game - sản phẩm do VietnamPlusPlaynhe.com phát triển.