(Ảnh Tư liệu TTXVN)

Cách mạng tháng Tám năm 1945 là một trong những sự kiện trọng đại nhất, oanh liệt nhất của dân tộc Việt Nam trong thế kỷ 20.

Cùng nhìn lại những điểm nhấn trong cuộc cách mạng này thông qua ứng dụng tương tác News Game.