Ngắm nhìn thủ đô Moskva anh hùng thời chiến và thời nay

Ngày Chiến thắng phátxít là ngày lễ thiêng liêng, mãi mãi là biểu tượng cho chủ nghĩa anh hùng, cứu nhân loại khỏi thảm họa phátxít.
Sputnik