Hành khách đi từ Ga Hà Nội. (Ảnh: Dương Ngọc/TTXVN)

Theo Đại diện Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (VNR), để phục vụ người dân đi lại dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm nay, ngành đường sắt lập thêm nhiều tàu địa phương trên các tuyến.

Công ty Cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội sẽ lập thêm tàu đi Lào Cai, Vinh, Đồng Hới; trong đó tuyến Hà Nội-Lào Cai lập thêm tàu SP7 xuất phát tại Hà Nội ngày 1/9 tới và tàu SP8 xuất phát tại Lào Cai ngày 4/9 tới.

Tuyến Hà Nội-Vinh lập thêm tàu NA3 xuất phát tại Hà Nội ngày 1/9 tới và tàu NA4 xuất phát tại Vinh ngày 4/9 tới. Tuyến Hà Nội-Đồng Hới lập thêm tàu tàu QB1 xuất phát Hà Nội ngày 1/9 tới và tàu QB2 xuất phát Đồng Hới ngày 4/9 tới.

Công ty Cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn sẽ lập thêm tàu từ Sài Gòn đi Phan Thiết, Nha Trang, Quy Nhơn và ngược lại.

Ngày 1/9 tới, lập tàu SNT10 xuất phát Sài Gòn lúc 22 giờ 50 phút, đến Nha Trang lúc 8 giờ 5 phút; tàu SQN4 xuất phát Sài Gòn lúc 23 giờ 15 phút, đến Quy Nhơn lúc 13 giờ 22 phút.

Ngày 2/9 tới, lập tàu SPT6 xuất phát Sài Gòn lúc 8 giờ 20 phút, đến Phan Thiết lúc 12 giờ 9 phút.

Ngày 4/9 tới, lập tàu SNT11 xuất phát Nha Trang lúc 23 giờ 25 phút, đến Sài Gòn lúc 8 giờ 45 phút; tàu SQN3 xuất phát Quy Nhơn lúc 17 giờ 30 phút, đến Sài Gòn lúc 8 giờ 12 phút; tàu SPT5 xuất phát Phan Thiết lúc 13 giờ 50 phút, đến Sài Gòn lúc 18 giờ 2 phút.

Trước đó, kể từ 0 giờ ngày 15/8 vừa qua, Công ty Cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn cũng thực hiện chính sách giảm đến 20% giá vé cho hành khách đi các đoàn tàu khách Thống nhất SE3/SE4, SE7/SE8, TN1/2, SE21/SE22; các đoàn tàu khách khu đoạn SE25/SE26, SNT1/SNT2, SPT1/SPT2, N11/N12, SNT9/SNT6./.