Nhân viên công sở Nhật Bản. (Nguồn: South China Morning Post)

Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản ngày 23/1 đã công bố các số liệu thống kê được chỉnh sửa về thu nhập cá nhân kể từ tài khóa 2012 sau khi phát hiện những vi phạm quy tắc kéo dài gần 15 năm khiến chính phủ nước này phải trợ cấp và bồi thường cho khoảng 20 triệu người lao động bị trả lương thấp.

Sau khi chỉnh sửa những dữ liệu khảo sát về lao động từ tài khóa 2012 đến nay mà bộ trên vẫn còn lưu giữ, thu nhập trung bình tính theo tháng của một người đã tăng thêm 1,2 điểm phần trăm. Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản cho biết các dữ liệu khảo sát trong khoảng thời gian từ năm 2004 đến 2011 đã bị tiêu hủy với lý do chúng không được yêu cầu lưu giữ lại. Tuy nhiên, một ủy ban điều tra của bộ cho biết những dữ liệu này nên được lưu giữ lại theo các điều luật liên quan tới thống kê và quản lý tài liệu công cộng.

Việc chỉnh sửa dữ liệu quy mô lớn chưa từng có này diễn ra sau khi Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi thừa nhận đã công bố số liệu khảo sát lao động hàng tháng mà không thu thập đủ dữ liệu trong giai đoạn 15 năm. Bộ này được yêu cầu tiến hành khảo sát toàn bộ các doanh nghiệp tại Nhật Bản có từ 500 nhân viên trở lên. Tuy nhiên, bộ chỉ thu thập dữ liệu của 1/3 trong tổng số 1.400 doanh nghiệp như vậy ở thủ đô Tokyo kể từ năm 2004, do vậy vi phạm luật thống kê.

[Nhật Bản bị thâm hụt thương mại lần đầu tiên kể từ năm 2015]

Toàn bộ mức thu nhập hàng tháng kể từ năm 2012 đã được điều chỉnh tăng ít nhất 0,2% điểm. Mức điều chỉnh cao nhất là hồi tháng 6/2016 với thu nhập trung bình được điều chỉnh từ 431.262 yen lên 436.518 yen (3.980 USD).

Việc thiếu dữ liệu dẫn đến số liệu tiền lương trên toàn quốc đã được tính toán ở mức thấp hơn thực tế. Như vậy, chính phủ đã không chi trả tổng cộng hơn 56 tỷ yen cho 20 triệu người dân vì những số liệu này được sử dụng làm cơ sở để quyết định mức phúc lợi, bao gồm bảo hiểm thất nghiệp và bồi thường cho người lao động...

Vụ việc cũng khiến Chính phủ Nhật Bản buộc phải cân đối lại ngân sách nhà nước cho tài khóa 2019 (bắt đầu từ tháng 4/2019) để giải quyết những vấn để nảy sinh./.