Nội các Nhật Bản ngày 18/1 đã thông qua danh sách 22 thứ trưởng cao cấp, 26 quốc vụ khanh và 4 cố vấn đặc biệt của Thủ tướng Naoto Kan, trong đó có 2 thứ trưởng cao cấp và 2 cố vấn đặc biệt mới được bổ nhiệm.

Ông Katsuya Ogawa, thành viên Đảng Dân chủ Nhật Bản (DPJ) cầm quyền, được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Cao cấp của Bộ Quốc phòng thay ông Jun Azumi được chỉ định giữ chức Chủ tịch Ủy ban các vấn đề Quốc hội của DPJ.

Ông Ogawa từng là cố vấn đặc biệt của Thủ tướng Kan và cựu Thủ tướng Yukio Hatoyama kể từ khi DPJ lãnh đạo Chính phủ hồi tháng 9/2009.

Ông Kohei Otsuka, nghị sỹ thuộc DPJ, được bổ nhiệm chức Thứ trưởng cao cấp Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi. Người tiền nhiệm của ông Otsuka là Osamu Fujimura giữ chức quyền Tổng thư ký DPJ.

Các nghị sỹ Goshi Hosono và Hirokazu Shiba được bổ nhiệm làm cố vấn cao cấp của Thủ tướng Kan./.