Ong Thongloun Sisoulith duoc bau lam Tong Bi thu Dang NDCM Lao hinh anh 1Quang cảnh khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc Đảng Nhân dân Cách mạng Lào lần thứ XI. (Ảnh: TTXVN phát)

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, chiều 15/1, tại thủ đô Viêng Chăn, sau 3 ngày làm việc nghiêm túc, khẩn trương, dân chủ, với ý thức trách nhiệm cao trước Đảng và nhân dân, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào đã bế mạc.

Đại hội đã thảo luận sôi nổi, dân chủ và nhất trí thông qua các văn kiện quan trọng, có ý nghĩa chiến lược, lâu dài đối với sự phát triển của đất nước của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào gồm: Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào khóa X; Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm lần thứ 9 giai đoạn 2021-2025; Điều lệ sửa đổi của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào; Nghị quyết Đại hội XI.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào lần thứ XI gồm 71 ủy viên chính thức và 10 ủy viên dự khuyết. Tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào khóa XI đã bầu đồng chí Thongloun Sisoulith giữ chức Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào khóa XI; bầu Bộ Chính trị với 13 ủy viên gồm các vị: Thongloun Sisoulith; Phankham Viphavanh; Saysomphone Phomvihane; Pany Yathotou; Bounthong Chithmany; Chansamone Chanyalath; Khamphan Phommathat; Sinlavong Khoutphaythoune; Sonexay Siphandone; Kikeo Khaykhamphithoun; Sisay Ludetmounsone; Vilay Lakhamphong và Saleumsay Kommasith. 

Đại hội cũng bầu Ban Bí thư với 9 ủy viên gồm các đồng chí: Thongloun Sisoulith; Bounthong Chithmany; Khamphan Phommathat; Sisay Ludetmounsone; Khamphan Pheuyavong; Anouphap Tounalom; Thongsalit Mangnomek; Sounthone Sayachak; Viengthong Siphandone, trong đó đồng chí Bounthong Chithmany được bầu làm Thường trực Ban bí thư.

[Khai mạc Đại hội toàn quốc Đảng Nhân dân Cách mạng Lào lần thứ XI]

Đại hội đã bầu cũng bầu Ủy ban Kiểm tra Trung ương gồm 7 ủy viên do đồng chí Khamphan Phommathat làm Chủ nhiệm. Đây là những người tiêu biểu đại diện cho gần 350.000 đảng viên cả nước, có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất, năng lực, trình độ và đạo đức để gánh vác những trọng trách nặng nề Đảng và nhân dân các dân tộc Lào giao phó.

Phát biểu bế mạc Đại hội, tân Tổng Bí thư Thongloun Sisoulith khẳng định "Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào đã thành công tốt đẹp, nhưng để hiện thực hóa các chủ trương, chính sách mà Nghị quyết Đại hội lần này đề ra, chúng ta phải có trách nhiệm cao và nghiêm túc thực hiện."

Tân Tổng Bí thư Lào cũng yêu cầu các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI được Đại hội tín nhiệm đề cao trách nhiệm chính trị, nêu cao gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ như sinh hoạt, rèn luyện, tự giác về chính trị; Cùng nhau thực hiện các chủ trương chính sách mà Đại hội đã đề ra và vận động quần chúng đẩy mạnh phong trào yêu nước và phát triển một cách sâu rộng và liên tục phong trào này nhằm tập trung vào sự nghiệp phát triển đất nước thịnh vượng./. 

Phạm Kiên – Thu Phương (TTXVN/Vietnam+)