Phân công các thành viên Chính phủ chuẩn bị Kỳ họp thứ 7 của Quốc hội

Để chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV, Thủ tướng Chính phủ đã phân công các thành viên Chính phủ chuẩn bị một số báo cáo, tờ trình, dự án Luật.
Phân công các thành viên Chính phủ chuẩn bị Kỳ họp thứ 7 của Quốc hội ảnh 1(Nguồn: TTXVN)

Để chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV (khai mạc ngày 20/5, bế mạc ngày 14/6), Thủ tướng Chính phủ đã phân công các thành viên Chính phủ chuẩn bị một số báo cáo, tờ trình, dự án Luật.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư chuẩn bị: Báo cáo của Chính phủ về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2018; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội những tháng đầu năm 2019; Tờ trình của Chính phủ về việc bổ sung danh mục dự án mới vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020; phối hợp chuẩn bị dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công.

Bộ trưởng Bộ Tài chính chuẩn bị Báo cáo của Chính phủ đánh giá bổ sung kết quả thực hiện ngân sách nhà nước năm 2018, tình hình thực hiện ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2019; Tờ trình của Chính phủ về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017; Dự án Luật Chứng khoán (sửa đổi); Báo cáo của Chính phủ về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Báo cáo của Chính phủ về tình hình quản lý nợ công năm 2018; phối hợp chuẩn bị Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Quản lý thuế (sửa đổi).

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chuẩn bị Dự án Luật Lực lượng dự bị động viên và Dự án Luật Dân quân tự vệ (sửa đổi).

Bộ trưởng Bộ Công an chuẩn bị dự án Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và phối hợp chuẩn bị Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Thi hành án hình sự (sửa đổi).

[Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp xúc cử tri tại Cần Thơ]

Dự thảo Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020 do Bộ trưởng Bộ Tư pháp phối hợp chuẩn bị.

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường chuẩn bị Báo cáo của Chính phủ về việc thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị từ khi Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực đến hết năm 2018 gửi Đoàn Giám sát của Quốc hội; Báo cáo của Chính phủ về công tác bảo vệ môi trường trong phạm vi cả nước.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ chuẩn bị Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức; Báo cáo của Chính phủ về kết quả kiểm điểm và xử lý trách nhiệm theo quy định của pháp luật đối với tập thể, cá nhân, đặc biệt là người đứng đầu trong việc để xảy ra các vi phạm về quản lý sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước.

Bộ trưởng Bộ Y tế chuẩn bị Báo cáo của Chính phủ về kết quả quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm năm 2018; phối hợp chuẩn bị Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Phòng, chống tác hại rượu, bia.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp chuẩn bị Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Giáo dục (sửa đổi).

Bộ trưởng Bộ Xây dựng phối hợp chuẩn bị Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Kiến trúc.

Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội chuẩn bị Báo cáo thuyết minh của Chính phủ về việc gia nhập Công ước số 98 của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) về áp dụng những nguyên tắc của quyền tổ chức và thương lượng tập thể; Dự án Bộ Luật Lao động (sửa đổi).

Bộ trưởng Bộ Công Thương chuẩn bị Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật Sở hữu trí tuệ; chuẩn bị Báo cáo của Chính phủ về tình hình và kết quả xử lý các tồn tại, yếu kém của một số dự án doanh nghiệp chậm tiến độ kém hiệu quả thuộc ngành công thương.

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chuẩn bị Dự án Luật Thư viện.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan chuẩn bị Báo cáo của Chính phủ về đánh giá bổ sung tình hình kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước năm 2018; tình hình triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2019; Báo cáo tổng hợp của Chính phủ về việc thực hiện Nghị quyết số 113/2015/QH13 và các Nghị quyết về hoạt động chất vấn tại các kỳ họp 2, 3, 4 và 5, Quốc hội khóa XIV./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục